Fast krav om læskur falder bort

Nye retningslinjer tager hensyn til race, læmuligheder, huld, pels og management for udegående dyr om vinteren.

Retningslinjerne ser meget fornuftige ud og imødekommer de fleste af de udfordringer, som vi i lang tid har arbejdet for at få fjernet. Det væsentligste, når vi taler om udegående dyr om vinteren, er, hvordan dyrene har det«.

Sådan lyder det fra Ida Storm, sektordirektør i Seges Kvæg, om de nye tilpassede retningslinjer fra Fødevarestyrelsen om udegående kreaturer i vintervejr.

Ida Storm fæstner sig ved, at det fremover bliver dyrenes tilstand, der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Det indskærpes i de nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr, som Fødevarestyrelsen netop har udsendt.

Der skal med andre ord være mindre fokus på et isoleret krav om læskur eller tæt skov, som dyrene kan gå ind i.

Forskel på racer

»Med forslaget ser der ud til at blive en bedre anerkendelse af, at nogle kvægtyper som f.eks. skotsk højlandskvæg og angus er meget robuste racer, der som udgangspunkt trives langt bedre på udearealer om vinteren end på stald«, siger Ida Storm.

For sunde robuste dyr med godt huld og godt hårlag, der er tilvænnet til at gå ude, stilles der ifølge Fødevarestyrelsen præciserede retningslinjer ikke et konkret krav om læskur eller tæt skov, som dyrene kan gå ind i, hvis dyrene sikres græsdækkede arealer, et tørt leje og muligheden for at finde læ. Men er der ugunstige vejrforhold, og kan førnævnte krav ikke opfyldes, skal der stadig være adgang til læskur.

Svenske erfaringer inddraget

Også Per Bundgaard, bestyrelsesmedlem i Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer, og medlem af Seges’ udvalg for Naturpleje og Kødkvæg, glæder sig over, at Fødevarestyrelsen har reageret på landmændenes frustrationer over de nuværende regler. Økologisektionen har bl.a. indhentet erfaringer fra kontrolordninger for udegående kvæg i Sverige.

»Det er særdeles glædeligt, at Fødevarestyrelsen nu har præciseret, at dyrevelfærden ikke forudsætter et læskur eller en lukket nåleskov, og ikke mindst, at det anerkendes, at landmanden kan flytte sine dyr til ekstra beskyttende forhold, hvis vejrforholdene bliver så dårlige, at de kompromitterer dyrenes velfærd«, siger han.

Faktaboks

Nye retningslinjer

  • Dyrene skal være rene, robuste, være tilvænnet til at gå ude og ved godt huld, have et tæt hårlag samt adgang til et tørt leje. Der skal være græsdækkede arealer og mulighed for at søge læ.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.