Målrettet indsats gav kæmpe løft i ydelse og sundhed

Rådgivning fra Alltech i kombination med spormineraler, gær og toksinbindere fik vendt træls situation på stort økologisk kvægbrug.

En fokuseret indsats og målrettet brug af specialmineraler fik bragt celletallet ned, løftet mælkeydelsen og tæt på halveret dyrlægeregningen i Kristensen ØKO ApS. Indsatsen er sket i tæt samarbejde med Alltech-rådgiver Carsten Houmann og med brug af en række Alltech-produkter.

Kristensen ØKO ApS er et moderne økologisk landbrug beliggende ved Henne i Sydvestjylland. Gården drives og ejes af brødrene Flemming og Anders Kristensen som et ApS med 460 holsteinkøer plus opdræt. Mælkeydelsen er i de sidste 12 måneder 10.600 kg EKM, heraf 10.100 kg EKM leveret til mejeri. Besætningen har været status 2 for Salmonella siden februar 2019.

»Sundhedsmæssigt har besætningen været presset, hvilket har betydet stærkt forhøjede celletal hen over sommeren 2019. Vi har været i løbende dialog med Alltechs kvægteam om situationen med salmonella og de følgevirkninger, det giver. Ser vi på celletallet i mælken, har gennemsnittet i 2019 været 359.000«, siger brødrene om de udfordringer, de har arbejdet med i de seneste måneder.

Mere mælk end planlagt

Der er i dialogperioden udtaget analyser af grovfoder og fundet høje værdier af mykotoksiner i både græs- og majsensilage.

1. oktober 2019 startede Kristensen ØKO op på et sundhedsprogram sat op af Alltech med brug af MTB OP, BIO-MOS og de nye TraceFoss mineralblandinger til malkekvæg og goldkøer.

Tiltagene viser sig nu med positive udslag såsom stigende mælkeydelse. Dagsydelsen pr. ko var 1. oktober 2019 på 26,2 kg EKM, og aktuelt pr. 1. marts er dagsydelsen 30,9 kg EKM svarende til 1,6 kg EKM over målsætningen, som er 11.000 kg EKM.

»Ser vi alene på de malkende køer, er dagsydelsen 35,6 kg EKM svarende til 1,9 kg EKM over målsætningen. Ydelsesfremgangen svarer til 560 kg mælk mere pr. ko. Siden 1. oktober har vi hos Kristensen ØKO brugt TraceFoss-mineraler fra Alltech/ViloFoss. Blandingen indeholder som udgangspunkt Alltechs velkendte Yea-Sacc gær og BIO-MOS grundet problemet med salmonella. Vi bruger desuden 10 gram MTB OP/ko grundet fundet af mykotoksiner i grovfoderet. Celletallet er i samme periode faldet fra 359.000 til i dag 214.000. Ligeledes er der en halvering af sygdomsregistreringer nu i forhold til sommeren 2019«, forklarer Carsten Houmann, kvægrådgiver hos Alltech.

Bedre likviditet

Resultatet har ikke ladet vente på sig: Et kæmpe løft i indtjeningen.

»Fedtprocenten i mælken er steget, samtidig med at mælkeydelsen er gået op. Samlet set betyder det et kæmpe løft i indtjeningen selv efter investeringen i sundhedsfremmende foranstaltninger. Det er svært at sætte tal på, men mere mælk, højere afregningspris grundet højere fedtprocent og lavere celletal samt tæt på en halvering af dyrlægeregningen gør, at det virkelig kan mærkes på likviditeten«, vurderer de to brødre bag Kristensen ØKO ApS.

Faktaboks

Kristensen ØKO ApS:

  • Kristensen ØKO ApS er et moderne økologisk landbrug beliggende ved Henne i Sydvestjylland. Gården drives og ejes af brødrene Flemming og Anders Kristensen som et ApS med 700 hektar jord og 460 holsteinkøer plus opdræt. 
  • Mælkeydelsen i de sidste 12 måneder 10.600 kg EKM, heraf 10.100 kg EKM leveret til mejeri. Malkningen sker med 6 Lely-malkerobotter, og bedriften har automatisk fodring med et Mullerup hængebaneanlæg, hvor foderblandingen sker i en stationær Trioliet-blander. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.