Selskaber lancerer nyt kødkvægskoncept

Danish Crown Beef og Friland samler fra årsskiftet sine kødkvægskoncepter i et nyt koncept, som kan give andelshaverne op til fire kroner ekstra pr. kg.

Send dyrene på græs, brug danske fodermidler, og gør en indsats for biodiversiteten.

Sådan lyder en række krav i konceptet Friland Naturpleje, som Danish Crown Beef og Friland lancerede over for sine andelshavere i denne uge.

Konceptet erstatter Friland Kødkvæg og Dansk Kødkvæg og kravene til producenterne er formuleret efter en grundig forbrugeranalyse, forklarer Jørgen Larsen, næstformand i Kreaturforum hos Danish Crown Beef.

»For nogle år siden sagde vi, at forbrugerne kunne købe det, vi ville producere. Nu vender vi det om, så vi producerer det, som forbrugerne efterspørger«, siger Jørgen Larsen

Mere naturlighed

Forbrugeranalysen, der ligger til grund for konceptet, viste bl.a., at dyrene skal på græs på et tidspunkt i deres liv. Vigtigt er det også, at foderet er danskproduceret, og at der er god plads i stalden.

Som noget nyt skal andelshaverne optjene point for deres indsats for sikre en bedre biodiversitet. Man skal samle mindst 50 point, og 30 af dem kan opnås ved at undlade ormebehandling før udbinding.

»Ormebehandlingen slår mikroorganismerne i kokassen ihjel, så at undlade en forebyggende behandling kan være en vej til at optjene point«, forklarer Jørgen Larsen.

Andelshaverne skal overlade naturen mere til sig selv og kan derfor også høste point ved at lade grene fra hegnsklipning ligge, ved at køre uden om de våde pletter eller lade dyrene græsse i skov og krat.

»Listen over mulige tiltag er lang, og de fleste vil kunne finde initiativer, så de kan samle de nødvendige point«, vurderer Jørgen Larsen.

Klima og kontrol

Andelshavernes bedrifter skal også klimacertificeres, men der stilles ikke krav om et givent klimafremskridt år for år.

»Forbrugeranalysen viste, at forbrugerne godt ved, at oksekød ikke nødvendigvis er klimavenligt. Men det er vigtigere for dem, at dyrene fodres med dansk foder og har plejet dansk natur«, begrunder Jørgen Larsen.

Det bliver selskabet Baltic Control, som skal kontrollere leverandørerne én gang om året. I forhold til klima vil oksekødet blive deklareret som klimakontrolleret efter samme princip, som Danish Crown har indført på svinekød.

Slagteklar til tiden

Opfyldes kravene, og tegnes der kontrakt, kan der opnås et kontrakttillæg på gennemsnitligt tre kroner pr. kg. Tillægget vil variere fra 2,5 til fire kroner pr. kg, og justeringen vil ske for at sikre en ensartet tilførsel af dyr året igennem. Hertil kommer et variabelt tillæg fra 50 øre til to kroner pr. kg.

»En jævn tilførsel af dyr er en forudsætning for at kunne lave et koncept, som kan række bredt ud til supermarkederne. Derfor skal der være noget ekstra til dem, som gør dyrene slagteklare, når det måske ikke passer så godt ind i årsrytmen for en kødkvægsproducent«, begrunder Jørgen Larsen.

Et dyr med en slagtevægt på 350 kg vil således kunne opnå cirka 1.400 kroner i tillæg.

»De fleste vil med større, mindre eller måske ingen justeringer kunne opfylde kravene, og så er det bestemt penge, der gavner økonomien i kødkvægshold«, mener Jørgen Larsen.

Faktaboks

Det nye koncept

  • Er målrettet kødkvægsdyr, men krydsningskvier mellem kødkvæg og malkerace kan også indgå.
  • Som producent skal man leve op til det statslige dyrevelfærdshjerte på niveau to. Man skal gøre tiltag for at sikre større biodiversitet og fodre med mindst 95 procent dansk foder.
  • Tyre skal være mellem 12 og 20 måneder ved slagtning. Stude skal slagtes før 30 måneder og hundyr før 42 måneder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.