Betalt indhold af MSD Animal Health

Hvornår skal du behandle for Lawsonia?

Brug af antibiotika for at kontrollere Lawsonia-diarré er nemt og effektivt, men du kan sagtens gøre det forkert. Læs mere i artiklen.

Det er lidt ligesom med penicillin-kuren fra lægen. Den virker godt, når du har halsbetændelse. Den virker ikke, inden du bliver smittet, eller efter at infektionen er overstået.

Forskel på grise i samme hold

Kigger du på den enkelte gris, starter udskillelsen af Lawsonia-bakterier i gødningen ca. 10-12 dage efter grisen smittes. Den værste diarré ses som regel omkring 3 uger efter smittetidspunktet, og udskillelsen af bakterier i gødningen varer gennemsnitligt 4-6 uger. Når grisen har gennemlevet infektionen, udvikles immunitet, som beskytter grisen mod igen at blive syg af Lawsonia. Sådan forløber infektionen for den enkelte gris, men et ugehold består jo af mange grise, som kan have hver sit infektionsforløb. Nogle grise har måske infektionen med fra farestalden og smitter først grisene i egen sti og herefter i nabostierne. Grise i andre stier smittes måske via gummistøvler eller redskaber brugt i sektioner med ældre grise. Herfra spreder smitten sig så til de øvrige stier i en sektion. Der er altså sjældent enighed blandt grisene i sådan en sektion/ugehold om, hvor de befinder sig i infektionsforløbet.

For de 60-70% af grisene er behandlingstidspunktet altså ikke helt optimalt.

 

Tre kilos vægtforskel som følge af Lawsonia-diarré

Derfor er der også forskel på, hvornår enkelt-grise i et ugehold får diarré. Danske undersøgelser peger på, at hvis antibiotika-behandling iværksættes, når der ses én eller flere ”diarré-klatter” i hver sti, er det kun 30-40% af grisene, som reelt har diarré. Der er altså 60-70% af grisene, som enten har haft eller potentielt kan få diarré på et senere tidspunkt. For de 60-70% er behandlingstidspunktet altså ikke helt optimalt. Det er det i virkeligheden heller ikke for de 30-40% af grisene, som har diarré. Studier har nemlig vist, at hvis grisen først har diarré, har den allerede lidt et tilvæksttab. Helt op til 3 kilos vægtforskel kan der blive på bare 1 uge for diarré-grisen sammenlignet med sine raske stifæller i tilfælde af vandig diarré og høje niveauer af Lawsonia.

Studier har nemlig vist, at hvis grisen først har diarré, har den allerede lidt et tilvæksttab.

Lawsonia-infektion kan koste tilvækst uden forekomst af diarré

For den enkelte gris er det optimale tidspunkt for behandling efter, at grisen er smittet, men inden den får diarré. Dette tidspunkt er selvsagt vanskeligt at fastsætte med det blotte øje. Problematikken bliver ikke mindre, hvis det optimale tidspunkt skal findes på ugeholdsniveau med grise, der befinder sig forskellige steder i infektionsforløbet. Dertil kommer, at Lawsonia-infektion kan koste tilvækst, selvom der ikke ses diarré. Som sygdomskontrol var tidligere tiders anvendelse af foder med tilsat antibiotika derfor fornuftig, og betegnelsen ”vækstfremmere” var passende.

Ved en notering på 13 kr. skal den daglige tilvækst faktisk kun rykkes 40 g i klimastalden eller 30 g i slagtesvinestalden, før vaccine-investeringen har tjent sig ind. 

Vaccination – et dyrt eller billigt alternativ til antibiotika?

I takt med at antibiotika-forbruget skal presses i bund, giver det dog god mening at tænke på vaccination som et alternativ. Vaccination giver grisene en langvarig beskyttelse mod sygdom og produktionstab forårsaget af Lawsonia.

Det er et dyrere alternativ, hvis man kigger på indkøbsprisen, men et billigere alternativ hvis man kigger på infektionens omkostninger. Hertil kommer vanskeligheder med at ramme det mest optimale behandlingstidspunkt. Ved en notering på 13 kr. skal den daglige tilvækst faktisk kun rykkes 40 g i klimastalden eller 30 g i slagtesvinestalden, før vaccine-investeringen har tjent sig ind. Regnes det om til vægtøgning, svarer det til ca. 2 kg højere afgangsvægt fra klimastalden eller 2,5 kg højere vægt ved slagtning. Med et tilvæksttab på op til 3 kg i ugen op til et diarré-udbrud, koster det altså mere at lade stå til end indkøbsprisen til at forebygge.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, Lawsonia, antibiotika, antibiotikaforbrug, tilvækst

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.