97 mio. kr. på vej til danske kalveopfedere
NaturErhvervsstyrelsen udbetaler nu præmier til producenter af handyr i 2014.

Godt 4.000 producenter af handyr får nu udbetalt præmier for 2014. Der blev slagtet 204.000 handyr, og handyrpræmien udgør 473 kr. pr. berrettiget dyr. Det skriver NaturErhvervstyrelsen.

Præmien pr. dyr er på næsten samme niveau som i 2013, hvor rammen var forhøjet med ubrugte midler fra de 1-årige miljøstøtteordninger. Dette skyldes, at der i 2014 er sket et lille fald på ca. 9.000 præmieberettigede dyr i forhold til 2013. Præmien er nemlig beregnet ud fra antallet af præmieberettigede dyr i forhold til den afsatte ramme på 97 mio. kr.

Ny slagtepræmie i 2015

Den nuværende præmieordning for handyr ophørte ved udgangen af 2014. Det er derfor sidste gang, der udbetales handyrpræmier.

Der er nu indført en ny slagtepræmieordning for kvier under 16 måneder og handyr under 30 måneder. Ligesom med handyrordningen er formålet med den nye slagtepræmieordning at understøtte en fortsat produktion af slagtekvæg i Danmark.

Der er afsat en årlig pulje på ca. 180 mio. kr. til slagtepræmier. Ligesom med handyrpræmien afhænger den årlige slagtepræmie pr. dyr af det samlede antal præmieberettigede dyr. Det forventes, at slagtepræmien vil udgøre ca. 750 kr. pr. slagtet dyr i 2015.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.