Dansk mælkeproduktion blandt de mest miljøeffektive

Blandt de største mælkeproducerende lande i EU er Danmark fortsat det land, der har den laveste ammoniakudledning pr. kg. mælk. Fra 1990-2012 reducerede danske mælkeproducenter udledningen med 47 pct. pr. kg mælk.

Nye tal fra EU bekræfter, at Danmark har en førerposition i miljøeffektiv mælkeproduktion.

Det skriver Landbrugsinfo.dk.

Danmark er fortsat det land, der har de laveste ammoniak-emissioner pr. produceret kg. mælk blandt de største mælkeproducerende lande i EU.

Effektive i stalden og ved gyllehåndtering

De danske landmænds flotte resultater skyldes blandt andet effektivt avlsarbejde og effektiv fodring, der har sikret en høj mælkeydelse.

Derudover har forbedret håndtering af husdyrgødning, f.eks. flydelag eller overdækning af gylletanke også haft betydning for ammoniaktabet, beretter Landbrugsinfo.

Dertil kommer, at andre tiltag som f.eks. slangeudlægning og nedfældning af gylle i stedet for bredspredning har reduceret ammoniakemissionerne væsentligt.

Danmark har reduceret med 47 pct. over 12 år

Med udgangspunkt i offentligt tilgængelige data om mælkeproduktion og ammoniakemissioner fra malkekvæg har Landbrug & Fødevarer analyseret effektiviteten i EU-landendes mælkeproduktion i forhold til udledningen af ammoniak (NH3) i perioden 1990-2012.

Danmark har reduceret ammoniakudledningen pr. kg mælk med 47 pct. i perioden 1990-2012, mens reduktionerne i Storbritannien, Irland og Frankrig alle ligger på under 25 pct. i samme periode.

Danmark udleder mindst blandt de største

Analysen viser, udover ovennævnte, at der i Danmark udledes 2,9 gram NH3 pr. kg mælk, mens Italien, Frankrig, Polen og Tyskland har en ammoniakbelastning på 5 gram NH3 pr. kg mælk eller derover.

Holland og Belgien holder sig under 4 gram NH3 pr. kg mælk.

Holland, Polen og Belgien har reduceret udledningen af NH3 pr. kg mælk mest i perioden 1990-2012. Dette skal ses i forhold til, at ammoniakbelastningen i disse lande var relativt høj i udgangspunktet. Holland reducerede således udledningen pr. kg. mælk med godt 8 gram i perioden, hvilket svarer til næsten 73 pct.

Emneord mælk, miljø

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.