En god fuldfoderblanding kræver konstant fokus

Selv om fuldfoder er en hverdagsopgave, er man nødt til konstant at holde øje med, at kvaliteten er i orden. Sådan lyder det fra kvægrådgiver Bendt Bendtsen, Sagro. 


Af Bendt Bendtsen, kvægrådgiver Sagro

I en travl hverdag med mange arbejdsopgaver er et godt velblandet fuldfoder fortsat vigtigt. Overordnet er målet at sikre en ration, som køerne ikke sorterer i om som giver en god stabil foderoptagelse.

På rådgivningsbesøg kigger jeg ofte på hvordan køernes ædeadfærd er og på, hvordan de æder deres foder af foderstrengen. Hvis der er huller i strengen, tyder det på, at de sorterer i fuldfoderet og dette giver anledning til at kigge på, hvordan fuldfoderet bliver mixet sammen og blandeprocedurerne snakkes igennem. Jeg oplever i nogle stalde, at køerne æder mere foder i den ene ende af stalden end den anden.

Der er nemt flere forskellige årsager til dette, men i første omgang indbyder det til, at fodermængden afpasses efter, hvor køerne foretrækker at opholde sig. 

Kig i fuldfoderblanderen

Knivene slides ikke ens. Det er blandt andet de nederste knive i en vertikalblander, som slides hurtigere. Jeg oplever ofte at knivene slides hurtigere end man forventer. Slidte knive udfordrer en god opblanding og rationen er mærkbar anderledes, når der så kommer nye knive i. Hvis knivene er korrekt monteret og skarpe, så bliver resultatet meget bedre og køerne sorterer ikke så nemt i foderet.

Kig gerne i blanderen de steder, hvor der kan sætte sig klæbrigt foder. I nogle blandere oplever jeg, at der især under sneglene kan sidde gammelt foder. Vask eventuelt fuldfoderblanderen indvendigt, så køerne ikke får dårligt foder. Foder der klæber sig fast i blanderen og løsner sig ved næste læs kan også give udfordringer i det næste læs.

Vær på forkant med en god rutine. Kig gerne ned i fuldfoderblanderen, både når den er tom, når der ilæsses foder, og når den blander. Det er ikke altid nok at kigge på det, der kommer ud på foderbordet. Jeg oplever nogle steder at blanderen ikke tømmer sig helt, eller der fortsat er foder tilbage på sneglene. Dette kan mange gange afhjælpes ved at øge sneglenes hastighed ved afslutningen på udfodringen. 

Goldkofoder kan være udfordrende 

Flere besætninger fodrer goldkøerne med faroff og closeup rationer. Blanderen bliver her ikke fyldt så meget og øger fokusset på, om rationen bliver mixet godt nok sammen. Nogle mælkeproducenter vælger at anskaffe en mindre fuldfoderblander netop til de mindre rationer.  En god måde at efterprøve om goldkofoderet er mixet godt sammen er ved at tage en fuldfoderprøve, som kan vise om CAB værdien er lav, som specielt er ønsket i en closeup ration til goldkøerne. Jeg oplever af og til, at der er overslæb af foder fra tidligere mix. Det er især i de besætninger, der fodrer closeup-ration til goldkøerne. Her bidrager eksempelvis en klump støbmix fra de malkendes ration negativt på rationens CAB-værdi.

Pas på varme i fuldfoderet

Nu er vi så lige gået fra kold vinter til et lunt forår. Det betyder, at man også snart skal være opmærksom på, om foderet tager varme. Begynder foderet at varme, så iværksæt tilsætning af syrer, som holder varmedannelsen i ave. Husk at brug af rene syrer som myresyre og propionsyre i fuldfoder kræver en HACCP registrering ved fødevarestyrelse, som er gebyrlagt. Mange anvender derfor blandingsprodukter, for eksempel tørsyre, for at slippe for dette.  Anvend 1 til 3 liter syrer pr. ton fuldfoder. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.