Betalt indhold af MSD Animal Health

Flueplage: De bedste råd til bekæmpelse

Erfaringen siger os, at der ikke skal mange dage med lidt højere temperaturer til, før vi har en sand plage af fluer, som generer både os og dyrene. Vi oplever den allerede, selvom sommeren ikke for alvor er kommet i gang endnu.

I det følgende kan du læse, hvorfor det er vigtigt, at du sætter ind overfor fluerne og desuden hvordan.

Fluer koster penge!

Fluer kan sprede øjenbetændelse. Stikfluer kan være årsag til sommermastitis, og stikkende fluer i malkestalden kan resultere i uro og afsparkninger under malkning. Udover udgifter til mælketab og behandlinger, viser undersøgelser, at flueplagen også kan betyde et tab af tilvækst hos kalvene.

Undgå fluer!

Det kan og skal der gøres noget ved, og det er vigtigt at få lagt den rette strategi. De vigtigste punkter ved bekæmpelse af fluer er god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.  De øvrige bekæmpelsesforanstaltninger og midler er kun et supplement hertil.

Fluerne trives bedst hos kalvene og i kalvemiljøet, så tag det med i planlægningen af strategien for fluekontrol. 

Forskellige redskaber

Tidligt på året kan de mekaniske bekæmpelsesmidler som fluefangere med lim og lysfælder med fordel anvendes. De er effektive selv på små fluepopulationer og er billige i drift.

Når fluemængden øges, kan larvebekæmpelsesmidler anvendes. Disse midler vandes ud på dybstrøelsen og andre steder, hvor gødningen ligger i en længere periode. Fluelarver og hunfluer har behov for protein. Proteinet er tilgængeligt i frisk kalvegødning, samt mælk og foderrester. Kogødning er ikke noget godt vækstmedium for hunfluens ægproduktion og fluelarveudvikling. Gødning, som ikke bliver suppleret med frisk gødning hele tiden, er uinteressant som fluemedium efter cirka 3 uger.    

Sponsoreret MSD Animal Health      

Figur: En stueflue producerer cirka 900 æg i sit korte liv. Under optimale forhold er de 900 æg blevet til 900 æglæggende fluer på 8 dage.               

Vælg dit Pour-on produkt med omhu

De senere år har ”pour-on” produkter til anvendelse direkte på dyrene været meget populære. Måden de anvendes på, er meget forskellig: Fra behandling af udvalgte kogrupper (malkehold) til behandling af alle dyr i stalden. De virker ved at dræbe og afskrække fluer.  Der er stor forskel på, hvor længe midlerne virker på dyret. Tag det med i betragtning, når du vælger dit pour-on middel, så du sparer tid og stress ved at undgå indfangning til ekstra behandling.

Af og til opleves det, at den gode effekt reduceres. Årsagen er, at produktet enten er opbrugt på dyret, eller at der er udviklet resistens overfor midlet, hvilket ikke er ualmindeligt. Det er derfor ekstra vigtigt, at besætningens strategi på området kombinerer flere indsatsområder, bekæmpelsesmidler og dyregrupper.

Får du mistanke om resistens overfor et af dine bekæmpelsesmidler, skal du stoppe med at anvende det straks.

Du skal undlade at bruge bekæmpelsesmidler med samme indholdsstof, som det der er set resistens overfor, fra starten af den kommende sæson, og når midlet tages i brug igen, skal det ske i kortere perioder, hvor effekten kontrolleres. 

Kontakt din besætningsdyrlæge, hvis du har spørgsmål angående fluer og fluebekæmpelse.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, fluebekæmpelse, fluer, flueplage

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.