Forhold dig kritisk til afgræsnings-prognosen 

Mere præcist er det at få taget analyser af dit afgræsningsgræs. Hvis du selv leverer en prøve ind ugentligt, kommer det til at stå dig i omkring 300 kg mælk.

Af Louise Kjær Hilligsøe, Hans Lund, Solvejg Horst Petersen, Erik Andersen, Birgitte K. Høyer og Søren Lykke-Jensen – ØkologiRådgivning Danmark

Det er altid sundt med en vis mængde skepsis, men samtidig skal man også være villig til at prøve noget nyt. I forhold til at betragte tingene med forbehold er afgræsningsprognosen og græskoderne i DMS ingen undtagelse. Det skal jo så siges at de også er udviklet med tanke på man ser på det med en vis skepsis. 

Vi i ØkologiRådgivning har i år udtaget ugentlige frisk græs prøver diverse steder i Danmark. Ud over det har vi flere landmænd der selv har valgt at få udtaget prøver af afgræsningsmarken. Disse prøver stemmer slet ikke overens med hverken prognosen eller græs koderne i DMS. Der skal selvfølgelig tages højde for at prognosen er lavet baseret på storfolds princippet og ingen tørkestress, dvs. med vanding. Der ligger selvfølgelig nogle prøver til grund for formlen i prognosen, men de er ikke af nyere dato. 

Ifølge prognosen var der ikke mange steder i Danmark, der var gang i græsset før midt maj. Men vi så f.eks. en ved Nørre Nebel hvor udbyttet var 40-50 kg TS/ha i april måned, hvor der ifølge prognosen skulle stå 0 FEN på marken. Dette eksempel står ikke alene, da størstedelen af de landmænd, vi kommer hos lukker køerne ud start/midt april. 

Længere nordvest var prognosen måske beskrivende nok på græsvæksten, men protein, sukker og energi var ikke beskrivende. Generelt ser det ud til, at prognosen overestimerer protein, det samme gælder for græs koderne i DMS. På trods af 40 – 50% kløver i markerne ser vi ikke meget mere end 17-20% protein i markerne lige nu - prognosen siger 22-23,5%. Desuden ser vi ikke store forskelle i prognosen mellem landsdele – på trods af, at temperaturen er meget forskellige mellem landsdelene. 

Bottom line er – forhold dig nu kritisk til prognosen og din valgte græskode i DMS når du laver din ugentlige foderkontrol for at tilpasse foderrationen på stald.

Men hvad kan du så aktivt gøre for at få et mere nøjagtigt bud på kvaliteten af dit græs? 

Du kan få taget analyser af dit afgræsningsgræs, hvis du selv leverer en prøve ind, kommer det til at stå dig i omkring 300 kg mælk. Skal det være effektivt skal det være minimum en gang i ugen, for at få de reelle ændringer i kvaliteten med hen over sæsonen. Bland noget græs sammen fra afgræsningsmarkerne, repræsentative steder på marken, og afleverer den hos dit nærmeste rådgivningscenter. Måske kan en del af ydelsestabet hen over afgræsningssæsonen rent faktisk forklares af at vi har regnet med græsset var bedre end det reelt set er. 
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.