Giv dine køer et sundhedstjek

Forbedringer i sundheden er en kompleks størrelse, der involverer mange aspekter lige fra fodring og staldindretning til behandlingsstrategi og ikke mindst dagligt management.

Af Peter K. Møller, kvægkonsulent, LMO

Godt og rigeligt grovfoder giver sunde køer, og lige nu ser det ud til at vækstsæsonen giver grundlag for både gode udbytter og god kvalitet.

Det giver mulighed for at sætte fokus på at udnytte det gode grovfoder til sunde køer med høj produktion.

Hvor sunde er dine køer?

I DMS er det let at få et overblik over sygdomsbehandlinger i det aktive vindue under analyseudskrifter ”Sundhedsanalyse køer”, hvor frekvensen af de forskellige behandlinger vises måned for måned.

Det giver mulighed for at følge udvikling over tid og følge effekten af forskellige tiltag i besætningen.

Ved nærmere udforskning kan de enkelte grupper af behandlinger (Fordøjelseslidelser, Klovlidelser, Reproduktion og Yver) nærstuderes og opdeles på laktations nr. og afstand fra kælvning og sidst, men ikke mindst følges til behandlingen på den enkelte ko.

Med et godt overblik over frekvensen og udviklingen i sygdomsbehandlinger, er der et godt grundlag for at udpege områder, hvor der kan skabes forbedringer.

For bedre at kunne prioritere indsatsen og tage fat, hvor der er størst effekt på økonomien, kan en beregning i programmet ”SimHerd” afdække den økonomiske effekt af de enkelte forbedringer og betydning for besætningen over 5-10 år   

Grib til handling

Forbedringer i sundheden er en kompleks størrelse, der involverer mange aspekter lige fra fodring og staldindretning til behandlingsstrategi og ikke mindst dagligt management i besætningen.

Et tværfagligt samarbejde med dyrlæge, kvægrådgiver og de medarbejdere, der til dagligt arbejder med køerne giver mulighed for at afdækket de rigtige årsags sammenhænge og finde løsninger, der kan prioriteres og gennemføres i en travl hverdag.

Helt konkret kan der afholdes et fælles møde i stalden med fokus på:

  • Prioritering af indsats områder ud fra forventet økonomisk effekt
  • Aftaler om konkrete handlinger (eksempelvis goldkomanagement, strategi for klovbeskæring, faste rutiner for blanding af foder, kalvemanagement)
  • Aftaler om opfølgning så ændringer fastholdes

Det er let at lave ændringer, men svært at fastholde dem længe nok til at de bliver til nye gode vaner. 

Det fælles afsæt med prioritering og forståelse giver et fælles træk i den sammen retning og flere der er opmærksomme på opfølgning, og dermed gode muligheder for at skabe de nødvendige forandringer og komme i mål med en bedre sundhed.

Faktaboks

Fakta

  • Sundhedsanalyse køer findes i DMS under analyseudskrifter
  • SimHerd kan beregne den økonomiske effekt af forbedringer i sundheden

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.