Husk at nurse de højdrægtige dyr

Specielt de sidste 2-3 uger inden forventet kælvning betyder koens komfort rigtig meget, og en løsning med dybstrøelse eller andet eftergivende materiale er at foretrække.

Af Naja Christensen Thomsen, Praktikant, KvægrådgivningDanmark 

De højdrægtige dyr er grundlaget for en god mælkeproduktion og derfor en vigtig del af bedriften, også selvom de ikke giver et afkast i perioden. Goldkøerne og kælvekvierne bør have de bedste forudsætninger og gives de bedste muligheder for at komme godt fra start i efterfølgende laktation og derved præstere godt på alt fra ydelse til reproduktion igennem flere laktationer. Der er mange knapper og håndtag at skrue på i optimeringen af rammerne, vi tilbyder de drægtige dyr, men skru altid på de mest væsentlige som det første.

Hvilken betydning har den tildelte plads frem imod kælvning? 

Op til kælvning, hvor dyrene er tungere og mere besværet end ellers, stilles der større komfortkrav.

Opstaldning i dybstrøelse med et godt strøet og eftergivende underlag giver god komfort. Stor race skal minimum tildeles 8 kvadratmeter pr. ko og Jersey 6 kvadratmeter pr. ko. Opstaldes dyrene i en løsdriftsstald med sengebåse bør stor race tildeles én seng pr. ko på 130 centimeter i bredden og have en ædeplads pr. ko på 80 centimeter, hvor der for Jersey gælder en sengebåsbredde på 115 centimeter og en ædepladsbredde på 70 centimeter. Specielt de sidste 2-3 uger inden forventet kælvning betyder koens komfort rigtig meget, og en løsning med dybstrøelse eller andet eftergivende materiale er at foretrække.

Adgang til udendørsarealer for eksempel ved en luftefold i forlængelse af stalden, giver god hvilekomfort samtidig med, at det appellerer til øget motion. En god kondition bidrager til reduceret kælvningsbesvær, kælvningsrelaterede sygdomme, samt øger sandsynligheden for en drægtighed i efterfølgende laktation.
Ligge- og ædetid er koens to væsentligste behov og igen er det de sidste 2-3 tre uger op til kælvning, hvor du virkelig får valuta for den sidste skarphed. Det anbefales aldrig at overskride en belægningsgrad på 100 procent, men særligt i de sidste uger kan der være potentiale i at reducere belægningsgraden til 80 procent således, at dyrene har de bedste forudsætninger til at opnå en tilstrækkelig høj ligge- og ædetid.

Foder- og vandoptag går hånd i hånd 

Desto mere vand koen har adgang til, desto mere tørstof kan hun æde, det gælder også for goldkøer. Koens drikkehastighed er 12 liter pr. minut, hvilket er så godt som umuligt at opfylde med en vandkop. Adgang til drikkekar med et frit vandspejl på 10 centimeter pr. ko giver koen optimal drikkeadfærd så mulen kan dyppes 3-4 centimeter ned i vandkarret og suge vandet op. Hvis der anvendes vandkopper, må der maksimalt være 6 dyr pr. vandkop.

De sidste uger før kælvning optager kalven en stigende del af vomkapaciteten og adgangen til foderbordet og en afstemt foderration er grundlaget for at koen har de optimale forudsætninger til at starte på en ny laktation. Rationen skal være afstemt, så der er foder af god kvalitet på foderbordet døgnet rundt, så køerne ikke oplever stress ved at være sultne eller taber huld frem til kælvning. 

Der er mange forskellige goldkostrategier, der understøtter goldkoens næringsstofbehov, men fælles for dem alle er at de skal anvendes konsekvent for at have den tilsigtede virkning. Vælg din strategi og gå den efter i detaljer, så du giver goldkoen de bedste vilkår. 

Kælvekvier er også en slags goldkøer

Kælvekvierne bliver tit overset med hensyn til fodring og opstaldning. I goldkoholdet vil de ofte være lavest rangerende og dermed de sidste, der kommer til hvileareal, foderbord og vand. Det giver ekstra grund til at fokusere på at der er tilstrækkeligt gode rammer og om muligt et separat hold til kælvekvierne de sidste 4-5 uger før kælvning. Overvej om staldindretningen er løst mest hensigtsmæssigt, eller om der for eksempel er mulighed for at rokere rundt på dyregrupperne, så alle hold får de bedste forudsætninger.

Servicetjek i goldkoafdelingen

Når høsten er i hus, kan det være en god idé at gennemgå rammerne i goldkoafdelingen og tage stilling til, om de giver de bedst mulige betingelser for en god start på en ny laktation og grundlaget for flere fremtidige laktationer.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.