I en krigstid: Usikker foderforsyning kan sætte turbo på bedrifters selvforsyning

Flere landmænd vil formentlig se på mulighederne for at blive mere selvforsynende på grund af urolighederne og uforudsigelighederne på markederne for råvarer, mener ugens klummeskribent på Kvæg Plus.

Når jeg taler med landmænd i denne tid, så kommer samtalen ganske ofte og helt forståeligt til også at handle om krigen i Ukraine. Det påvirker os alle. Der er voldsomme beretninger og billeder og vi har set de første effekter på vores dagligdagsøkonomi. Som landmand kan man oveni lægge, at mange har ukrainske ansatte, og så kommer det hele endnu tættere på.

Men landmændene berører også den usikkerhed, som krigen fører med sig: Hvordan vil afregningspriserne blive påvirket og hvad med inputfaktorer som foder og energi. For sidstnævnte har vi allerede før den russiske invasion mærket højere priser, som nu kun ser ud til at accelerere. Er der foder at få til efteråret eller til foråret? Og hvad indeholder det og til hvilken pris? Det er nogle af de spørgsmål, som landmænd stiller sig selv netop nu.

Selvforsyning

Det er uomtvisteligt svært at finde sin vej i det marked, som lige nu er præget af enorm usikkerhed. Og ingen kender svaret på, hvad der er det mest fornuftige at gøre. I fredstid har man kunnet støtte sig til analyser og historisk udvikling, men det er ikke sikkert, at det bliver tilstrækkeligt på den korte bane.

For at håndtere usikkerheden tror jeg på, at vi nu vil se et større fokus på selvforsyning. Vi ser det allerede på energiområdet, hvor der tales om fremrykkede investeringer for at gøre sig fri af den russiske olie og gas. Samme tanke tror jeg vil brede sig til landmændene, som vil overveje, hvordan de kan øge deres selvforsyningsgrad, så de bliver mindre eksponerede mod et uforudsigeligt marked.

På kvægbrugene vil der formentlig komme mere fokus på, hvordan man opnår de største udbytter af protein i græsmarkerne samt i de proteinafgrøder, som har fundet vej til markplanerne i løbet af de seneste år. For nogle kan det også komme på tale at arbejde for endnu mere fordøjelig majsensilage, hvad enten det er til helsæd eller kolbemajs. Afgræsning eller fodring med friskt-høstet græs kan måske også komme i spil for at udnytte nogle af de fodringsmæssige værdier, som det friske græs har.

Har man korn i markplanen kan det også give overvejelse, om det kan bruges direkte i fodringen eller det fortsat skal sælges videre.

For hvert enkelt tiltag eller afgrøde skal indsatsen selvfølgelig holdes op mod alternativet som er indkøb fra andre landmænd eller fra grovvareselskaberne. Her kan det måske være sværere at sætte en pris på alternativet, for hvad kommer foderet til at koste efter høst? Denne usikkerhed taler for, at man laver deciderede worst-case beregninger, som man forholder sig mere til end tidligere, hvor prisudviklingen var mere forudsigelig.

Jagten på større selvforsyning kan kalde på investeringer i jord eller samarbejde med kollegaer. Og selvom afgrødepriserne har rykket sig op, så vil planteavlerne formentlig stadigvæk tjene mere på at sælge direkte til kollegaer fremfor via grovvareselskaberne.

Går du med tanker om at øge selvforsyningsgraden? Eller det modsatte?

Giv gerne din kommentar herunder.

Peter W. Mogensen, journalist og kvægfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Kvæg, magasinet Kødkvæg samt Kvæg Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Kvæg Plus, "Ugen på spidsen", sætter Peter W. Mogensen og Frederik Thalbitzer, journalister og kvægfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinerne Kvæg og Kødkvæg samt Kvæg Plus, kvægugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.