Køer med yverbetændelse ændrer liggeadfærd
Køer med mild til moderat yverbetændelse har ændret liggeadfærd, når de er i sygeboks.

Yverbetændelse er et problem i mælkeproduktionen og påvirker både køernes velfærd, produktivitet og landmandens økonomi, skriver Aarhus Universitet.

Et mindre feltstudie ved Aarhus Universitet har vist, at malkekøer med mild til moderat yverbetændelse rejser og lægger sig oftere, når de står i sygeboks med dybstrøelse, end når de opstaldes sammen med besætningens raske køer i løsdrift med sengebåse.

Resultaterne er blandt de første til at fokusere på opstaldning af køer med yverbetændelse.

"Man kan sige, at de her resultater giver et første fingerpeg om, hvorvidt adfærden hos køer med yverbetændelse afhænger af deres miljø – og det ser den ud til at gøre", siger seniorforsker og projektleder Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.
 

Ligger mindre end raske køer

I praksis bliver sygebokse normalt ikke brugt til køer med milde/moderate tilfælde af yverbetændelse.

"Vi ved ikke så meget om hvilke køer, der har gavn af sygebokse, men vi ved at malkekøer har et adfærdsmæssigt behov for at ligge ned, og gør det meget", siger Mette og fortsætter: 

"Tidligere undersøgelser har vist, at malkekøer med yverbetændelse ligger mindre ned end raske køer – måske pga. ømhed i det betændte yver. Vi fandt det nærliggende at antage, at det blødere underlag i sygeboksen og mere plads ville påvirke koens liggeadfærd."
 

Malkekøer fra tre besætninger indgik i forsøget

Studiet inkluderede 47 malkekøer fra tre danske besætninger, som blev fulgt i 8 dage, hvoraf de første fem dage var forsøgsopstaldningsperioden.

Her blev køer med yverbetændelse placeret enten i sygeboks med dybstrøelse eller forblev i kostalden med de raske køer. Efter dag 5 var alle køer opstaldet i gruppen med de raske malkekøer.

Data for køernes liggeadfærd blev indsamlet ved hjælp af aktivitetsloggere, som blev sat på køernes ene bagben.
 

Forskel i liggeadfærd

Forsøgets resultater viste, at der ikke var forskel på, hvor meget køerne med yverbetændelse lå ned afhængig af hvor de opholdt sig.

"De køer, der var i sygeboks, rejste sig op og lagde sig ned oftere end køerne i holdet", siger Mette.

"Der kan være flere forklaringer på de her resultater, for eksempel at køerne havde mere plads og blødere underlag og derfor ændrede stilling oftere, men også at de måske var påvirkede af at være blevet flyttet ind i sygeboksen", siger hun. 

Hovedudbytte af undersøgelsen er, at adfærden hos køer med mild til moderat yverbetændelse kan påvirkes af opstaldningsforholdene. Der skal flere undersøgelser til at forstå, om de reelt har udbytte af opholde sig i sygeboksen. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.