Landboformand: Ny lov er opgør med bureaukrati-åg på udvikling

Formand for Sydvestjysk Landboforening mener, at det vil hjælpe landbruget, hvis regeringens lovforslag om ny husdyrregulering bliver vedtaget i Folketinget.

Hurtigere, smidigere - og dermed også billigere godkendelser.

Det er, hvad Claus Christensen, formand for Sydvestjysk Landboforening mener bliver resultatet, hvis miljø- og fødevareministerens nye lovforslag om at adskille reguleringen af stald og mark vedtages. Samtidig vil forslaget kraftigt rykke grænsen for, hvornår et landbrug skal have en miljøgodkendelse.

"Lige siden 2007 har der været et kæmpe bureaukrati, hver gang en landmand har villet udvide eller udvikle sin bedrift. Reglerne er omfattende og komplekse, så derfor skal man være glad, hver gang der er udsigt til forenkling," siger Claus Christensen i en nyhed på Jysk Landbrugsrådgivnings hjemmeside.

Han mener, en lettere adgang til at få produktionstilladelse vil få stor betydning - ikke mindst i det husdyrtætte område i det sydvestjyske:

"Mælkeproducenterne er blevet fri for mælkekvoter, og priserne på mælk er begyndt at stige, så der er ophobet et stort behov for at udvikle bedrifterne. Nu er der håb om, at det bliver lettere for dem, der ønsker at udvide."

Grænserne rykker

I lovforslaget beskrives det, at målet er at etablere et simpelt tilladelsessystem for de mindre og mellemstore husdyrbrug, mens de store husdyrbrug i kraft af forenklede regler vil opleve en hurtigere sagsbehandling.

Grænsen, for hvornår der i dag kræves miljøgodkendelse af et kvægbrug, er 75 DE. Her sker der et ryk, så grænsen i den nye lov vil være ca. 400 DE. For minkbrug er grænsen i dag 25 DE, den vil med lovens vedtagelse rykke til 100 DE.

Rigtig mange husdyrbrug vil altså komme i en ”lavere” kasse, og det vil spare meget tid og mange udgifter, vurderer landboformanden.

10 husdyrbrug til møde

Claus Christensen forsikrer, at Sydvestjysk Landboforening vil holde gryden i kog lokalt, for bliver loven vedtaget, er det vigtigt, at kommunerne hurtigt bliver medspillere i sagsbehandlingen. Varde Kommune er eksempelvis allerede på forkant.

"Vi deltager midt i oktober i et møde, som Varde Kommune har taget initiativ til, og hvor 10 lokale landmænd mødes for at drøfte, hvordan kommunen bedst kan imødekomme deres ønsker om vækst. Her vil den nye regulering spille en central rolle, og den vil også for kommunen medføre en stor administrativ lettelse," siger han.

Selvom Claus Christensen kalder lovforslaget et stort skridt i den rigtige retning, så er der også tidsler i udspillet. Landbrug & Fødevarer havde forventet, at lovforslaget samtidig løste op på reguleringen af sårbar natur i forhold til ammoniak.  Men det er udsat, og det vil Landbrug & Fødevarer kritisere i det høringssvar, der nu skal udarbejdes.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.