Mælkeproducent: Antallet af køer er låst fast de næste ti år - men jeg udvider på biogas

Blog fra bedriften: Heine Kuhr kan af forskellige årsager ikke udvide kvægbesætningen de næste ti år, men han har planer om en udvidelse af biogasproduktionen.

Af Heine Kuhr, mælkeproducent - fortalt til Stig Bundgaard

Størrelsen af vores mælkeproduktion med 600 årskøer kommer til at ligge fast på det nuværende niveau i de kommende cirka 10 år. Det er den periode, vores 20 år gamle rundstald, som ikke kan udvides mere, kan holde til uden større udskiftninger af blandt andet malkeanlæg og fodringsanlæg.

Desuden har vi køresiloer og gårdbiogasanlæg liggende, og vi har den pæne forside af gården, som vi også skal tage hensyn til med hensyn til eventuel udvidelse. 

De seneste fem år har i øvrigt været præget af forskellige udvidelser, så vi lever meget fint med en mælkeproduktion på det nuværende niveau.

Arbejder på at udvide biogasanlæg

Anderledes er det for vores biogasproduktion, som vi godt kan udvide, og jeg synes biogassen hænger rigtig godt sammen med at have en mælkeproduktion, hvor vi jo ender med en del restprodukter.

Til biogasproduktionen har vi mulighed for at udnytte en større mængde af vores restprodukter som gylle, restmajs og dybstrøelse end i dag, og derfor arbejder vi på at udvide biogasanlægget med 50 procent i volumen. 

Dermed sparer vi indkøb af glycerin og valle. Det er materialer, som ganske vist giver en stor produktion af gas, men dels er det dyrt i indkøb, dels giver nogle store fald i produktionen af biogas i de perioder, vi ikke kan få leverancer. Med øget anvendelse af egne restprodukter kan vi få en mere stabil produktion af biogas.

Jeg regner med, at en udvidelse af biogasanlægget betyder, at vi vil øge biogasproduktionen med 30 procent. Vi afsætter al vores biogas via en fire kilometer rørledning til Arlas mejeri i Rødkærsbro. Arla-mejeriet har installeret en forbrændingsmotor, og det giver en langt bedre udnyttelse af varmen i forhold til, at motoren står ude på bedriften.

Mere sikker at investere i biogas end mælk

Fordelen ved biogas er også, at det er nemmere at lægge priser fast overfor den modtager, man har, modsat i mælkeproduktionen, hvor man aldrig rigtig har styr på, hvor meget indkøbet koster, og hvad man får for mælken.

Lige for tiden mener jeg også, at det er mere sikkert at investere en krone i biogasproduktion fremfor mælkeproduktion. Kravene til produktion af mælk er nemlig uforudsigelig og kan gå i alle retninger med hensyn til forbrugernes ønsker. Her handler det ikke længere om bare at vælge sengebås eller sand eller ej som underlag - det er meget mere kompliceret.    

Landmænd skal tjene på biogas

Jeg tror et større engagement i biogas er den rigtige retning at gå, med tanke på det øgede fokus, der er på klima og miljø, og som er blevet endnu større med regeringsskiftet.

Jeg er også stor fortaler for, at vi som bønder selv får ejerskab af de mindre biogasanlæg, og får kastet de store kapitalfondene ud, som ikke har noget med landbrug at gøre, så indtjeningen fra biogas går til lokale landmænd. Det aspekt har der været for lidt fokus på. 

Derfor glæder det mig, når jeg nu kan kan læse, at et biogasanlæg ved Spjald er kommet på landmandshænder med levering af varme og strøm. Det er den måde, det skal gøres på, synes jeg.

Min nye stald med fiberstrøelse

Som nævnt regner jeg med, at kostalden kan holde ti år mere uden større udskiftninger. Nu har vi ti år til at finde ud af om og hvordan, vi skal producere mælk i fremtiden. 

Rundstalden er ikke nutidig, fx når det gælder kravene for den nye hjertemærkeordning, og vi kan umuligt få køerne ud på græs. Derfor vil det være nødvendigt at bygge et nyt anlæg, og jeg er allerede begyndt at tænke på, hvordan den nye stald skal se ud.

Det bliver et helt frit staldmiljø uden sengebåse og gange, med fiberstrøelse i bunden og mulighed for at køerne kommer på græs. Det er det, jeg tror forbrugerne vil have i fremtiden.

Faktaboks

Heine Kuhr

  • Medejer af I/S Kuhr Hedegaard, blogger for Kvæg Plus
  • 10 ansatte
  • 600 årskøer, Holstein
  • Ydelse i snit: 11.600 kg EKM leveret
  • GA malkekarrusel, 60 pladser indvendig, malker to gange om dagen
  • 800 hektar med slætgræs, majs og korn til salg, egne maskiner   
  • Gårdbiogasanlæg, produktion af 10.000 slagtesvin årligt

Emneord PLUS, Top2

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.