Mælkeproducent med 180 køer: EU har elendig grovfoderhøst - mælkeprisen forbliver nok høj længe

Blog fra mælkeproducenten: Herhjemme skuffer græsset, men vi kan glæde os over en lovende majshøst. Vi har solgt næsten 300 ton majs for at få plads til ny høst.

Af Holger Hedelund Poulsen – fortalt til Frederik Thalbitzer

Det er en god uge siden, vi blev færdige med at høste. Det sidste var hestebønnerne, der som forventet gik godt. Udbytteniveauet var 6 ton pr. hektar, så vi har masser at fodre med. 

Høsten har været utroligt nem i år, og vårbyggen gav et udbytte, vi ikke havde drømt om. Otte ton pr. hektar i gennemsnit af god og dårlig jord. Vi har solgt alt det, som vi er sikre på at kunne undvære. 

Vi fyrer huset op med træpiller. Jeg har bemærket, at prisen på træpiller er tre gange så høj som for korn, selv om brændværdien er den samme. Det er et mærkeligt marked på energiområdet. Det virker også som om, at al den strøm, vi køber, skal prisfastsættes efter den dyrest producerede strøm. 

Når jeg skriver, at høsten er i hus, gælder det selvfølgelig ikke majsen. Vi ser nu frem til en god majshøst. Vi har haft tørke, men på en mærkelig måde. Vårbyggen har været fantastisk og majsen tegner også virkelig god hos os. 

Derimod har græsset været gået død i flere måneder nu. 3. slæt gav to rundballer pr. hektar. 4. slæt springer vi over og håber på noget vand, så vi kan tage det vi plejer at kalde 5. slæt i oktober til kviefoder. Vi håber på noget vand, så vi kan komme af med noget gylle til græsmarkerne. 

Vi har også haft nogle få hektar lucerne. Den har reelt ikke fået vand i flere måneder, men jeg tror, at vi alligevel har høstet 1.000 FE pr. hektar i 3. slæt. Det er forbløffende i forhold til græsmarkerne. 

Køerne KOmmunikerer

Det er sjovt at se køerne. De vil stadigvæk gerne ud. Når jeg lukker dem ud, styrter de ned i den anden ende af marken og kigger efter græs, men når de har været der og set, at der heller ikke er noget græs der, går de hjem igen. 

Jeg havde to køer og fem kalve på food festival i Aarhus. Det gav stor tilstrømning og især kalvene blev klappet. Det var sjovt at se, da den ældste ko på 12 år kom hjem igen efter tre dage og gik ind i flokken, kom alle de andre køer hen til hende og hilste og sagde goddag. Jeg ved ikke hvordan de kommunikerer, men en eller anden form for kommunikation er der. 

Ydelsen faldt, men steg igen

I august havde vi kortvarigt opbrugt vores rapsfrø og hestebønner, så vi købte rapskager som erstatning. Om det var på grund af foderskiftet eller varme, ved jeg ikke, men det gav et ydelsesdrop. Nu er temperaturen mere normal og foderet mere som det plejer igen og ydelsen er også steget igen. 

På en måde er det rart at se, at det hjemmeavlede foder kan konkurrere med det indkøbte.
Vi har en stor flok kvier på græs. Situationen er nu så grel i græsmarkerne, at vi er nødt til at køre wrapballer ud, for der er ingen græs at komme efter. Normalt har vi kunne sælge kvier, når vi havde lyst, men eksporten er gået trægt på det sidste. Det giver os en del ekstraarbejde, for der er næsten hver dag en kvie, der kælver, og så skal vi jo træne dem til at gå i robotterne og så videre. 

På andendagen efter kælvning kommer de ud i flokken, og så skal vi jo puffe dem hen til og gøre dem interesserede i robotten. Der går lidt tid før de finder ud af, at der er kraftfoder i robotten lige for næsen af dem. Robotten skal også lære de nye kvier at kende, og indlæse positionerne på patterne. De nye robotter er vist hurtigere til det end mine 14 år gamle robotter, men de fungerer ellers pålideligt, når de bliver vedligeholdt. 

Nyt om majs fra Europa

Ellers var jeg onsdag og torsdag til møde i den europæiske majsorganisation. Der var nogle interessante indlæg bl.a. om at gylle, der bliver nedfældet efter gps kan fungere som startgødning for majs, der bliver sået lige oveni gyllestrengen nogle få dage efter. Det er interessant, fordi det ikke er alle, der har gødning nok til startgødning ved majssåning med de nye fosforlofter. Man sparer gødningen, men selve etableringen er lidt dyrere. 

Og så var alle i øvrigt enige om, at grovfoderhøsten er elendig i år på europæisk plan. Især græs, men også majs. Det får mig til at tro, at med små europæiske grovfoderlagre og dyrt kraftfoder vil mælkeproduktionen ligge under de seneste års mælkeproduktion, og dermed er mælkeproduktionen nok ikke nævneværdigt udsat for prisfald i lang tid. 

Herhjemme skuffer græsset, men vi kan glæde os over en lovende majshøst. Vi har solgt næsten 300 ton majs for at få plads til ny høst.

Og så kan jeg da lige nævne, at jeg har lige fået min el-regning for august. Det bliver 30 øre pr. kilo standardmælk plus moms!

Faktaboks

Holger Hedelund Poulsen

  • Ejer Møllegård ved Skanderborg. Blogger til Kvæg Plus
  • Har drevet bedriften i 49 år. Stort fokus på hjemmedyrket foder og at mindske klimabelastningen.
  • Til bedriften hører Danmarks højeste punkt, Møllehøj på 171 meter
  • 180 jersey-køer plus opdræt, alle dyr går på dybstrøelse
  • Gennemsnitlig ydelse pr. ko: ca. 11.000 kg EKM
  • Tre DeLaval malkerobotter, leverer non-gmo mælk til Arla
  • 270 hektar stærkt kuperet jord, hvoraf 177 er ejet: Majs, slætgræs og græsmark på 100 hektar, vinterhvede, vinterbyg, vårbyg, hestebønner, vinterraps og skov.
  • To ansatte, en elev og en fastansat

Emneord Top2 PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.