Mange alternativer til soja er på vej til køer
Biprodukter fra kartofler, tomater, tang samt spildevand fra ensilage kan være fremtidens foder til køer.

Sojafoder importerte fra Amerika har ikke det bedste ry på klimadagsordenen. Mediet Dairy Global har givet fire bud på, hvad man fodre køerne med, som alternativ til f.eks. sojabønner.

Biprodukt fra kartofler

Fra kartofler er der biprodukter som kartoffelpulp, skræl, samt kartoffelstykker.

Fordelene ved biprodukterne fra kartofler er, at de indeholder meget energi og protein, samt forbliver stabilt ved længerevarende opbevaring.

I et studie udskiftede man op til 20 procent af kornet med biprodukt fra kartoffel. Der var ingen statistisk sikker forskel på tørstofindtaget hos køerne, mælkeydelse eller proteinindholdet i mælken.

Studiet viste dog, at der var nedsat fedtprocent og fedt-korrigeret mælk. Det problem kan dog håndteres, ved at bruge en buffer som f.eks. natrium- eller kaliumbikarbonat.

Tang

Tang bliver allerede brugt som foderemne i middelhavsområdet i perioder med mangel på foder.

Tang reducerer effektivt metanproduktionen i vommen, uden at påvirke vomfuktionen negativt.

Udover, at metanproduktionen blev reduceret, viste et forsøg også, at hvis metanproduktionen blev reduceret med 20 procent, kunne kalve vokse yderligere 75 gram pr. dag.

Søsalat og Gigartina tang er mere effektive til at reducere metanproduktion ved samtidig brug af græs, hvorimod Brunlig Gracilaria tang kun reducere metanproduktionen ved samtidig brug af majsensilage.

Klimarådet: Sådan skal landbruget bidrage til klimamål 9. marts · 10:01

Ensilage spildevand

Frisk, rent og ufortyndet spildevand, fra gode ensilagestakke kan bruges som foder til køerne.

Det daglige indtag kan være op til 45 liter, svarende til 3,3 kg tørstof pr. dag, som har samme ernæringsværdi som 2,5 kg byg.

I et studie så man en lille fremgang i mælkeydelse, fedt, protein og laktose koncentrationen i mælk.

Biprodukt fra tomater

Biproduktet fra tomater, består primært af tomatskind og frø. Det svarer til cirka 15 procent af den samlede vægt.

Inden for de sidste år er sket en voldsom stigning i fremstillingen af tomatprodukter, set på verdensplan, derfor er der også meget biprodukt at hente.

Biproduktet indeholder omkring 20-25 procent højtkvalitets protein, som svarer til 13 procent mere lysin end sojabønner indeholder.

Det indeholder vitamin A og B samt antioxidanter, som vedligeholder ernæringsværdien af produktet, selv ved længere opbevaring.

I et studie på malkekvæg var der ingen statistisk sikker ændring i mælkeydelse, mellem køer som fik biprodukt fra tomat og køer som almindelige foderemner.

Der bør dog ikke tildeles mere end 25 procent af foderratioen, da der ellers kan ses en reduceret foderudnyttelse.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.