Minister: Vand kan blive billigere

Forbrugere og virksomheder kan spare syv mia. kr. årligt, hvis el, gas, vand, affalds- og fjernvarmesektoren effektiviserer.

Syv mia. kr. eller cirka 1.250 kr. pr. dansker årligt. Så meget kan man spare ved at effektivisere sektorerne for vand, spildevand, el, gas, fjernvarme og affald. Det viser rapport for McKinsey samt Struense & Co, som regeringen har fået udfærdiget.

Den nuværende struktur er i høj grad præget af kommunalt ejerskab og forbrugerejerskab. I byerne ejes forsyningsselskaber af kommuner, mens andelseje er fremherskende i landområder. Den nuværende struktur betyder, at politiske mål, ejerskab og driftsmæssige spørgsmål blandes sammen, og det kan være uhensigtsmæssigt og uigennemsigtigt.

Rapporten viser, hvor i systemet, der er barrierer for at gøre tingene effektivt i branchen. Potentialet skal indfries ved at reducere omkostningerne, ved at konsolidere og ved at konkurrenceudsætte delsektorerne.

Sikre incitamenter til effektivisering

Rapporten peger bl.a. på, at den økonomiske regulering af forsyningssektorerne bør justeres for i højere grad at sikre incitamenter til effektiviseringer.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) siger i dag, at han vil se på rapporten. Han understreger dog på forhånd, at regeringen ikke kommer til at blande sig i, hvilke ejerformer, der skal være i forsyningssektoren.

»Det vigtigste er, at selskaberne effektiviseres, så borgere og virksomheder kan spare penge på deres regninger til el, vand, varme osv., samtidig med at vi fortsat sikrer en høj forsyningssikkerhed, rent drikkevand og høj miljøbeskyttelse,« siger han.

L&F rapport

Landbrug & Fødevarer lavede selv i maj en rapport om forsyningssektoren. Her kom de frem til, at effektiviseringspotentialet er på mellem 3,35-8,3 mia. kr. i forsyningssektoren.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.