Rådgiver om tillæg for mælken: Få styr på det med småt med sojaskrå

Det gælder om at have styr på dokumentationen for brug af afskovningsfri sojaskrå, når der leveres mælk til Arla.

Af Inger-Marie Antonsen, Velas

Hvis du fodrer med sojaskrå enten som råvare eller i en færdigblanding, så vær opmærksom på, hvornår du får leveret soja eller færdigblanding til opfodring i perioden 1. juli 2023 og frem. Og bed om at få certifikatet med på, at det er afskovningsfrit ved den levering. Det gælder også sojaderivater som for eksempel sojamel, sojakager, sojaskaller og sojaolie. Hvis nu et læs rækker i halvanden måned, så er det i maj måned, du skal have certifikatet med.

Altså hvis du gerne vil have de 11 bæredygtighedspoint, det kan udløse hos Arla fra starten 1. juli 2023.  Ved en årsleverance per ko på 11.000 kilo EKM giver de 11 point cirka 265 kroner per årsko i indtægt. For at pointene tæller fra 1. juli skal data registreres hos Arla i andet kvartal 2023.

Hvis der slet ikke indgår sojaskrå i din fodring, så får du også de 11 point. Hvis du har fodret med sojaskrå i 2022, så får du et antal point fra 0 til 10 tildelt ud fra den mængde sojaskrå, der er anvendt per kilo mælk. Det beregnes ud fra de indberettede data til Klima-tjek. 

Måske vælger du fremadrettet ikke at bruge sojaskrå og vil gerne opnå de berettigede 11 bæredygtighedspoint. Så kan du få pointene ved at indberette ændringen til Arla. Du skal indberette ændringer i forhold til klimatjek 2022 i andet kvartal 2023 for at opnå flere point fra 1. juli 2023. Der skal i den forbindelse uploades dokumentation i form af foderplaner for alle grupper af malkekøer og opdræt i den angivne periode. Husk at dit eller gårdens navn og adresse skal fremgå af dokumentet samt dato/periode.

Dokumentation

Pointene gives for hele kvartaler. Og kun fremtidige kvartaler. Derfor skal du være på forkant. Både hvis det gælder dokumentation for afskovningsfri sojaskrå og dokumentation for, at der ikke længere anvendes sojaskrå. For eksempel hvis du angiver, at du vil bruge afskovningsfri eller ingen soja i perioden 15. juli til 31. december, så får du først de 11 point fra 1. oktober. Og hvis du uploader dokumentation d. 20. august og angiver, at det har været sådan fra 1. juli, så får du også først de 11 point fra 1. oktober.

For at dokumentere at du bruger afskovningsfri soja, skal du uploade både certifikatet og din foderkontrakt på alt foder, som indeholder soja i den angivne periode. Arla udarbejder et dokument til alle foderleverandører, som kan bruges til at lette processen.

Hvis du bruger sojaskrå, som ikke er afskovningsfri, så beregnes bæredygtighedspointene ud fra gram tørstof sojaskrå anvendt per kilo fedt og protein korrigeret mælk (fpcm). Også soja, som er anvendt til kalve regnes med. Dog ikke sojaderivater i mælkeerstatninger. Hvis du bruger mere end 56 g tørstof per kilo fpcm får du 0 point, og du må kun bruge op til og med 1 gram tørstof pr kg fpcm for at opnå 10 point.

Et kilo sojaskrå per ko om dagen i en besætning, der leverer 11.000 kg EKM, vil ramme omkring 30 gram tørstof per kilo fcpm og dermed give to point. Svarende til 48 kroner per årsko i mælkeindtægt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.