Realkredit-direktør tror på 25 øre ekstra på mælkeprisen i efteråret

Adm. direktør Jens Kr. A. Møller siger, at kvægsektoren er mest udsat lige nu og har akut brug for stigende mælkepris. Svinesektoren er en inde i en positiv priscykle, der vil vare halvandet til to år, vurderer han.

DLR Kredit har i deres netop offentliggjorte halvårsregnskab måtte øge nedskrivningen på landbrug med 34 mio. kr., ligesom realkreditinstituttet oplever tab på landbrug.

”Vi har gennem 2015 og 2016 set en markant forværring af situationen, særligt inden for mælkeområdet, derfor er det ikke overraskende,” siger adm. direktør Jens Kr. A. Møller.

Tidligere har primært pengeinstitutterne, der har de yderste lån, taget tabene, når en landmand måtte afhænde eller gik konkurs. Nu sælges nogle af de kriseramte ejendomme til så lave priser – og med så stor gæld – at også realkreditten må tage tab. Men situationen er langt fra så voldsom som i 80'erne og 90'erne, siger Jens Kr. A. Møller.

Situationen vil fortsætte ind i resten af 2016, medmindre mælkeprisen stiger, vurderer Jens Kr. A. Møller.

"Jeg har selv en tro på, at vi frem mod årsskiftet ser en stigning på 25 øre pr. kg, når vi kigger på de indikationer, der er i markedet og på mælkebørserne," siger Jens Kr. A. Møller.

Han henviser til stigninger på GDT-børsen, ligesom han med samtaler med folk inden for landbruget og mejerierne får samme fornemmelse.

Lige nu ligger DLR Kredit inde med to svineejendomme og fire kvægejendomme, der endnu ikke er afsat.

Mange krakkede ejendommen har et investeringsefterslæb med et slidt produktionsapparat.

"Sædvanligvis vil vi søge en ejendom solgt, som udgangspunkt med eksisterende produktion. Hvis ikke det lykkes, sætter vi så husdyrene ud."

"Hvis der skal foretages investeringer, er det typisk i forbindelse med videresalg at køber foretager dette. Ved købet af en nødlidende ejendom kan køber sædvanligvis opnå en finansiering med en høj realkreditbelåning,” siger Jens Kr. A. Møller.

Selv nyere stalde fra eksempelvis 2005 med en fornuftig størrelse kan være slidte, hvis der ikke er investeret og vedligeholdt de sidste 4-5 år, siger han. Samtidig kan de omkringliggende bygninger, siloer og tanke, være af ældre dato.

”Det er svært at få penge for sådanne malkestalde med de nuværende mælkepriser, selv om der faktisk kan gøres en god handel. Det gælder selv for stalde, som jeg vil betegne som relativt gode staldanlæg fra midten af nullerne, med en størrelse, der burde være levedygtig," siger Jens Kr. A. Møller.

For svinesektoren ser Jens Kr. A. Møller mere lyst på situationen.

”Vi tror på, at svinesektoren er inde i positiv priscykle de næste halvanden til to år med en pæn notering og fornuftige foderpriser. Presset på den sektor vil lige så stille tage af,” siger Jens Kr. A. Møller.

Realkreditdirektøren fortæller, at restanceprocenten er nogenlunde stabil samlet set, men steget for kvægbønderne. Når landmanden ikke kan betale sin gæld, aftaler DLR Kredit og landmanden typisk en henstand i tre til seks måneder, men hvis det fortsætter længere tid, vil det føre til en tvangsauktion, siger Jens Kr. A. Møller.

Jens Kr. A. Møller understreger, at DLR Kredit er robusk nok til at tage tabene.

"Der er jo triste skæbner bag ethvert tab. I sådan en situation er det landmanden, man skal have mest medfølelse med," slår han fast.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.