Regeringen støtter grønne stalde og gartnerier med 120 mio. kr.

Regeringen har afsat knap 120 mio. kroner til landmænd og gartneriejere, som investerer i grøn teknologi.

 Landmænd og gartneriejere, der tænker miljø og klima med ind i deres investeringer i fx stalde og drivhuse, kan nu søge om tilskud fra en pulje på 119,5 mio. kroner. Puljen er øremærket grønne teknologiske investeringer i landbrugsproduktionen. Det oplyser Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

"Danmark er allerede kendt ude i verden som et foregangsland, når det gælder brug af grøn teknologi, der er godt for miljø og klima.

Med ordningen på 119,5 mio. kroner understøtter vi den udvikling, når danske landmænd og gartnere skal udvide produktionen eller bygge nyt. Det er ikke alene godt for miljøet, men også for deres konkurrenceevne, når de fx kan spare på omkostninger til energi," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Mindre ammoniak, kvælstof og energi

90 mio. kroner af den samlede pulje på 119,5 mio. kroner er på forhånd øremærket kvælstof- og energireducerende tiltag i svine- og kvægstalde.

Samtidig er der afsat 9,5 mio. kroner til anlæg, som kan reducere ammoniakfordampningen fra gylle, mens der er afsat 20 mio. kroner til gartnerier, som ønsker at udlede mindre kvælstof og pesticider, eller som vil bruge mindre energi i produktionen. Sidstnævnte kan fx ske ved at investere i LED-belysning eller bedre isolering af drivhusene.

De landmænd og gartneriejere, som får godkendt deres ansøgninger til de såkaldte miljøteknologiske forbedringer, får dækket 40 procent af deres omkostninger.

Interesserede ansøgere kan søge om støtte fra 1. juli 2016 til 1. september 2016. 

Faktaboks

• Der er afsat i alt 119,5 mio. kroner i puljen.

• Heraf skal 90 mio. kroner gå til miljøteknologiske forbedringer af kvæg- og svinestalde. 20 mio. kroner er beregnet til investeringer i gartnerier, som reducerer udledningen af kvælstof og pesticider, eller som reducerer energiforbruget.

• De resterende 9,5 mio. kroner skal gå til investeringer i anlæg, som kan reducere ammoniakfordampningen fra gylle.

• Interesserede ansøgere kan søge om støtte fra 1. juli 2016 til 1. september 2016.

• Pengene udmøntes via det danske landdistriktsprogram.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.