Tjek om din husdyrgødning indeholder mindre N og P end normen
Indhold af fosfor og kvælstof i husdyrgødning er normalt normfastsat, men der er mulighed for at korrigere dette indhold ud fra de faktiske forhold på bedriften.

Af Karsten Brødbæk, kvægrådgiver, LandboNord

Kvægbrug har mulighed for at korrigere indhold i husdyrgødning af kvælstof og fosfor.

Det er sådan at indholdet normalt er normfastsat, men der er mulighed for at korrigere dette indhold ud fra de faktiske forhold på bedriften. Dette sker ved en såkaldt type 2 korrektion.

Denne korrektion anvender egne tal for ydelse og/eller produktionsniveau. Dette er jo kun en fordel, hvis de faktiske forhold giver en mindre mængde N og P i husdyrgødningen end normtallene.

Hermed en simpel måde at beregne på om der kunne være en mulighed for at Type 2 korrektion ud fra en efk:,

  • Tung race P (Kg ts x 4,12)/(Kg mælk) = under 3,12 = Godt
  • Tung race N (Kg ts x 169)/(Kg mælk) =  under 128  = Godt
  • Jersey race P (Kg ts x 4,32)/(Kg mælk) = under 3,86  = Godt
  • Jersey race N (Kg ts x 169)/(Kg mælk) =  under 151 = Godt

Der skal dokumenteres i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder fra 1. august 2017 til 15. februar 2019. Man har altså 17,5 måneder, hvor man kan vælge den periode som ”passer bedst”.

Fodermængder og indhold skal dokumenteres med mindst fire efk’er eller en foderopgørelse baseret på minimum fire foderkontroller. De fire efk’er skal være jævnt fordelt over perioden og registrere alt det forbrugte foder på kontroldagen.

Der er mulighed for at anvende de faktiske forhold på bedriften, hvis man har analyser af foderet, men som udgangspunkt skal man anvende standardværdier i gødningsvejledningen. Det vil sige at, er der egne analyser på bedriften kan de bruges, både med indhold af protein og fosfor.

Det er indhold af råprotein som bruges i beregningerne, så det skal lige vælges til i DMS.

Denne beregning kan bruges til at købe mere kvælstof og fosfor, hvis tallene svarer til dette. Jeg har lavet det på nogle mælkeproducenter de seneste år, og i en del tilfælde har det givet landmanden flere muligheder for indkøb.

Har du gylleaftaler, kan det også være en mulighed at få nedsat sit udspredningsareal og dermed spare omkostningerne til transport af gylle, som typisk ligger længere væk.

Vil du have undersøgt, om det er muligt at lave en Type 2 Korrektion, så skal du kontakte din kvægrådgiver, der kan lave det samarbejde med din planteavlskonsulent.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.