Betalt indhold af MSD Animal Health

Tre måneder uden mistede kalve!

Efter en lang periode med diarré og høj dødelighed ændrede driftsleder Søren Henningsen management hos kalvene på Kirstinesminde Landbrug.

I samarbejde med besætningsdyrlægen blev problemet analyseret og tiltag blev iværksat. Det foreløbige resultat er, at Søren ikke har mistet en eneste diarrékalv de seneste tre måneder.

Søren Henningsen har siden 2018 været driftsleder på Kirstinesminde Landbrug ved Løgstør, ejet af René Lund Hansen. Trods gode forhold med en forholdsvis ny kalvestald og ihærdig indsats på hygiejnen, var der alligevel høj forekomst af diarré (ca. 50%). Mere end halvdelen af kalvene med diarré havde nedsat ædelyst og var yderst behandlingskrævende. Dødsårsagen var stort set altid diarré. Det irriterede især Søren, som har ansvaret for kalvene, at der gik så meget tid med at passe syge kalve. ”Det er sjovere at bruge tiden på forebyggende tiltag og raske kalve” siger Søren.

Fokus på tilvækst og diagnostik blev et vendepunkt

I samarbejde med besætningsdyrlægen og en dyrlæge fra MSD Animal Health blev der sat fokus på kalvemanagement og -tilvækst.  Der blev udtaget prøver, som afklarede, at kalvenes råmælksoptag var for lavt. Diarréen skyldtes cryptosporidiose og kalvenes gennemsnitlige tilvækst var derudover for lav med 756 g/dag og med stor variation. En handlingsplan blev iværksat og resultaterne er nu begyndt at vise sig: Ikke en eneste diarrékalv har Søren mistet de seneste tre måneder.

På strømpefødder i en kalvestald

Forbedring af hygiejne i kalvestalden, især i skåle og bokse, er som regel det første, man griber efter, når der konstateres cryptosporidiose kos kalvene. På Kirstinesminde Landbrug var det ikke tilfældet. Dér var allerede så godt styr på hygiejnen, at man i bogstaveligste forstand kunne gå på strømpefødder uden problemer i stalden. Naturligvis var kælvningsboksen en udfordring, men samtidig svær at optimere i første omgang.

Fokus blev derfor flyttet fra hygiejnen og i stedet lagt på forbedring af råmælksoptaget og øget mælketildeling dvs. ca. 5L to gange dagligt.

Medicinsk behandling mod udskillelse af cryptosporidier

Da der var styr på hygiejnen og forbedret råmælksforsyning, blev forebyggende medicinsk behandling mod cryptosporidiose indført. Behandlingen består af daglig behandling med halofuginon, som er en syre, der reducerer udskillelse af cryptosporidier uden at påvirke tarmfloraen på samme måde, som antibiotika ville gøre det. ”Den medicinske behandling blev et mærkbart vendepunkt, og talte heller ikke med i medicinregnskabet”, fortæller Søren.

Smertestillende fremfor antibiotika

Søren behandler kun få kalve mod diarré nu, og han har ændret sin procedure, så han er hurtigere til at diagnosticere diarrékalvene og derefter behandle med smertestillende. Han har erfaret, at kalvene med en smertestillende behandling kommer sig hurtigere, og at antibiotika slet ikke er nødvendigt. Det har altså betydet mindre diarré hos kalvene og et lavere forbrug af antibiotika.

Trods de gode foreløbige resultater er der stadig mulighed for forbedring på Kirstinesminde Landbrug. Søren overvejer at implementere suttespande i både enkelt- og fællesbokse, så et højere mælkeoptag kan sikres og dermed højere tilvækst.

Tag fat i din dyrlæge, hvis du i gang med udredning af diarré i din besætning. Hvis du gerne vil måle tilvækst på dine kalve, kan din dyrlæge skaffe et målebånd til dig fra MSD Animal Health.

Faktaboks

Faktaboks 1: Kirstinesminde

 • Antal køer: 485 årskøer
 • Race: Dansk Holstein
 • Ydelse: Ca. 12.328 kg/EKM/årsko
 • Ansatte: 1 driftsleder 3 danske 2 udenlandske og 2 i mark
 • Kalveansvarlig: Søren (driftsleder siden 2018)
 • Kalvedødelighed frem til for tre mdr. siden: 5,5%
 • Mål: Rettidig omhu og bundlinje

Faktaboks 2: Taktikken ved cryptosporidiose på Kirstinesminde Landbrug

 • HYGIEJNE
 • Tilstrækkelig råmælksforsyning
 • Medicinsk behandling
 • Høj mælketildeling (ca. 5L to gange dagligt)

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, dødelighed, Kirstineminde, Diarré, tilvækst

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.