Ungdommen står for skud: Nyt projekt vil måle kviers metanudledning

Aarhus Universitet vil kortlægge kviers metanudledning og undersøge metoder til at nedbringe den i nyt projekt.

Hvor meget metan udleder en kvie? Og er der forskel på udledningerne mellem stor og mindre race? Og hvad betyder kviens alder?

Det er der usikkerhed om, og derfor glæder forskerne på Aarhus Universitet sig til at sparke gang i projektet OpMet, som sætter fokus på kviernes bidrag med metan.

Professor Peter Lund fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab formoder, at metan-emissionen er betydelig i de første to år af koens liv, og at der er stor variation mellem de enkelte bedrifter.

Foruden at kvantificere metan-emissionen vil forskerne undersøge gevinster ved metanreducerende tiltag og/eller interventioner i opdrætsperioden, samt om disse giver positivt afledte gevinster på udledningen af metan senere i koens liv.

- Vi vil således forsøge at påvirke det mikrobielle system i vommen, allerede før kalven bliver en drøvtygger, så dyret i opdrætsperioden producerer mindre metan. Vores hypotese er så, at disse interventioner betyder, at kalven senere i livet, efter at interventionen er stoppet, fortsat vil have en lavere produktion af enterisk metan, siger han.

Foruden projektet OpMet deltager Aarhus Universitet også i projektet MILK, hvor formålet er at kvantificere udledninger fra hele malkekvægskæden herunder effekt af foder, tab fra køer, stalde og lagre, effekt af brug af gødning til biogas samt tab efter udbringning af husdyrgødning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.