Vommen udgør halvdelen af koens klimaudfordring

56 procent af koens metanproduktion opstår i vommen.

Der skal for alvor ske noget med koens metanproduktion i vommen, hvis kvægbruget skal lykkedes med at blive klimaneutralt inden 2050.

Vommens produktion af metangasser udgør nemlig 56 procent af koens samlede metanproduktion, skriver Seges i KvægNyt.

Øvrige bidrag til koens metanproduktion er kraftfoder og råvarer (15 procent), grovfoder (14 procent), lattergas fra gylle (otte procent), metan fra gylle (seks procent) og strøelse bidrager med den sidste procent.

Tallene er baseret på produktionsdata fra 14 besætninger, hvor det samlede klimaaftryk er opgjort til 1.030 gram CO2-ækvivalenter pr. kg EKM.

Nødvendigt med flere tiltag

Og hvad kan man så gøre for at mindske vommens bidrag? Ifølge Seges gælder det blandt andet om at have en høj fodereffektivitet og tildele fedt til rationen. Det er dog to værktøjer, som flere og flere kvægbrugere allerede har gjort brug af, noterer Seges.

Andre fodringsmæssige tiltag er at tildele mere stivelse, mindre NDF og øge andelen af råvarer og/eller kraftfoder i rationen.

Det mest vidtrækkende tiltag vil dog være at tildele foderadditiver. Her har forsøg med midlet 3-NOP vist et reduktionspotentiale på 25-30 procent, og dermed kan brugen af dette stof reducere mælkens samlede klimaaftryk med cirka 15 procent.

Tilsætning af nitrat kan reducere metanproduktionen med op til ti procent, men har den væsentlige udfodring, at det kan føre til større ammoniakemission.

Tilsætning af tang og brug af andre foderadditiver skal derfor formentlig også i brug for at skabe en kraftig reduktion af koens metanproduktion.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.