10 års forsøg: Her er den økonomisk optimale N-tildeling for vårbyg og hvede
Brug de nuværende N-kvoter med omtanke, så du sikrer det bedste resultat på bundlinjen.

Af Brian Kure Hansen, planteavlskonsulent, LMO

Inden du til foråret færdiggøder dit korn, bør du vide, om du får betaling for et højere proteinindhold.

Du får værdi for et højere proteinindhold, hvis kornet opfodres af egne dyr, eller hvis der afregnes for et højere proteinindhold ved salg til en grovvare el.lign.

Du skal være realistisk omkring jordtype og udbytteniveau. Det er generelt de mere dyrkningssikre jorde, altså JB 5 og bedre, der betaler for højere kvælstoftilførsel.

På de lettere jorde er udbyttepotentialet mindre, og her får du ikke betaling for så meget kvælstof.

I Landsforsøgene er der hvert år mange forsøg med gødning for at fastsætte det økonomisk optimale kvælstofniveau. Det økonomisk optimale udbytte er meget afhængig af, om der afregnes for protein, jordtypen, og hvorvidt der bruges husdyrgødning i sædskiftet.

Ved afregning for protein til 3,50 kr. pr. procentenhed protein pr. hkg stiger den optimale N-tilførsel med ca. 20-25 kg N pr. ha, hvilket gælder for både vårbyg og vinterhvede.

Vårbyg

I vårbygmarker hvor der ikke anvendes husdyrgødning i sædskiftet, er den økonomisk optimale N-tilførsel næsten den samme uanset jordtype.

Men hvor der er husdyrgødning i sædskiftet reduceres den optimale N-tilførsel med ca. 20-30 kg N pr. ha - størst reduktion på jordbundstyperne 1-4.

I tabel 1 er vist forsøg med vårbyg i perioden 2009-2018.

Her blev opnået en økonomisk optimal N-tilførsel på 116 kg N pr. ha på JB nr. 1-4, hvis ikke der korrigeres for protein. Forfrugten er korn, og i de foregående år er der tilført husdyrgødning på arealet. Det økonomisk optimale niveau steg til 135 kg N pr. ha, hvis proteinindholdet blev værdisat.

 

Tabel 1. Vårbyg. Optimale kvælstofmængder med og uden hensyntagen til proteinindholdet. Gennemsnit i perioden 2009-2018

Vinterhvede

Tabel 2 viser forsøg med vinterhvede.

Uden værdisætning af protein er den optimale N-tilførsel 165 kg N pr. ha på JB 1-4. Det er på marker, hvor der i årene forinden er anvendt husdyrgødning.

På samme jordtyper stiger det optimale N niveau til 185 kg N pr. ha, hvis der kun er gødet med handelsgødning i de foregående år.

Tabel 2. Vinterhvede. Optimale kvælstofmængder med og uden hensyntagen til proteinindholdet. Gennemsnit i perioden 2009-2018

Forsøgene i tabel 1 og 2 er ikke gødet med husdyrgødning i forsøgsåret.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.