5 gode råd til at bruge Kerb mod græsukrudt

Brug af Kerb i vinterraps er en vigtig faktor i kampen mod græsukrudt.

Skrevet af Lene Bjørnsbo, planteavlsassistent, Velas

Kerb 400 SC må anvendes i vinterraps i november og december måned og bekæmper græsukrudt, spildkorn og fuglegræs.   

Jordtemperatur                                                                                                                               

Kerb er et vigtigt middel i kampen mod græsukrudt, specielt ved pløjefri dyrkning og i sædskifter med meget vintersæd og frøgræs.

Hvis rajgræs, væselhale eller agerrævehale skal bekæmpes, er det vigtigt at sprøjte så tidligt som muligt, når jordtemperaturen er under 10 grader.

Højeste tilladte dosering er 1,25 liter pr. hektar. 

Tidspunkt: Kun i november og december

Kerb 400 SC må kun anvendes i vinterraps i november og december måned.

Kerb 400 SC er et jordmiddel og aktivstoffet optages gennem græsukrudtets rødder. Midlet er formuleret, så det ikke fordamper, hvis det afsættes på rapsens blade. Når der kommer regn skylles midlet ned på jorden: En kraftig afgrøde vil derfor ikke mindske virkningen af Kerb. 

Aktivstoffet i Kerb nedbrydes i jorden, men jo lavere jordtemperaturen er, jo langsommere sker nedbrydningen.

Da den bedste effekt opnås på småt ukrudt, er sprøjtetidspunktet et kompromis mellem græsukrudtets størrelse og jordtemperaturen. Kør når jordtemperaturen er under 10 grader og med faldende tendens, gerne inden let regn.

Kerb i sædskiftet: Resistensbryder

Kerb 400 SC er effektivt til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps og et vigtigt værktøj til forebyggelse af resistent græsukrudt i sædskiftet. Særligt i pløjefri sædskifter og i sædskifter med meget vintersæd og frøavl, er det vigtigt med en resistensbryder.

Kerb 400 SC har en anden virkemåde end andre græsmidler, og er derfor med til at forebygge udviklingen af resistent græsukrudt.

Kerb-sprøjtningen i vinterraps er således vigtig for hele sædskiftet.

Kerb og Belkar kan blandes

Firmaerne står nu inde for, at Kerb og Belkar kan blandes, uden at der opstår problemer med udfældning.

Har du ikke nået en planlagt Belkar-sprøjtning, og har planer om at køre med Kerb, kan de to midler blandes og udsprøjtes efter 1.november.

Kerb og Kålbrok

Inden behandling med Kerb bør man sikre sig, at der ikke er større forekomster af kålbrok i marken og deraf følgende risiko for omsåning.

Er der sprøjtet med Kerb, må der kun sås vårraps, ærter, majs eller kartofler. Såning af korn må først finde sted syv måneder efter behandling med Kerb.

Særligt væselhale og agerrævehale skal bekæmpes tidligt for at opnå tilstrækkelig effekt.

 

Tabel 1. Dosering af Kerb

  • Væselhale, agerrævehale, rajgræsser, hundegræs, engrapgræs, rug:  1,25 liter pr. ha
  • Vindaks, svingler, hejre, flyvehavre, triticale og stort fuglegræs: 1,0 – 1,25 liter pr. ha
  • Vinterbyg, hvede og småt fuglegræs: 0,75 – 1,0 liter pr. ha
  • Enårig rapgræs og vårbyg: 0,5 – 0,75 liter pr. ha

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.