6 gode råd til udbringning af gylle

Her omkring 1. marts, eller måske endda lidt før, kan der køres gylle/husdyrgødning ud, og det er mange steder også rettidig omhu at gøre det.

Af Carsten Markussen, rådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

I skrivende stund lugter det nærmest af forår og vejrudsigten siger stigende temperaturer og ingen nedbør. Det er skønt.

Her nogle gode råd, før du kører i marken.

1. Rækkefølge af afgrøder

Her omkring 1. marts eller måske endda lidt før kan der køres gylle/husdyrgødning ud, og det er mange steder også rettidig omhu at gøre det.

Afgrøderne vinterraps, tidlige græsmarker og vinterkorn har et mere eller mindre veludviklet rodnet og vil ret snart begynde at vokse og drage nytte af tildelt gylle.

Rækkefølgen for tildeling af gødning bestemmes af markens egnethed til færdsel, mens rækkefølgen for afgrødernes behov er som nævnt i starten. 

2. Hvilken slags gylle?

Hvis det er kvæggylle, der er tale om, er det især vigtigt at få den tidligt ud, da der er forholdsvist meget kvælstof og organisk materiale der skal omsættes, før jorden og planterne får gavn af den.

Hvis det er mink- svine- eller biogasgylle der er aktuelt på din ejendom, skal du tænke på, at det ikke skal omsættes, før det er til rådighed for planterne, og at store mængder gylle tidligt kan blive udvasket helt eller delvist, hvis vi løber ind i megen regn i marts måned. 

3. Eftervirkning fra sidste år

Overvej også hvor stor eftervirkning der er fra sidste års afgrøde og gødskning, samt fra en eventuel efterafgrøde, vi har jo indtil nu haft en relativt nedbørsfattig efterår og vinter.

Hvis du vurderer, at der er ret meget næring i jorden, og at det er tidligt tilgængeligt, er tidlig udkørsel med let tilgængelig gødning ikke aktuel.

4. Skal gyllen deles i to?

Det kan være relevant at dele gyllen i to, hvis du skal ud med store mængder gylle, og hvis der kan gødskes med både kvæggylle og en lettilgængelig gylle.

Hvis du skal ud med store mængder lettilgængelig gylle til en vinterafgrøde skal du give den lille mængde nu og den store mængde midt i april.

Det kan være relevant at dele gyllen i to. Foto: Carsten Markussen

5. Vælg nedfældning

På græsmarker må du som økolog slangeudlægge gylle frem til 1. maj. Det er ikke den måde, man får mest ud af sit kvælstof på, men hvis føret ikke er alt for godt, nedfælderens dækmontering ikke er god og dæktrykket er højt, kan der ved nedfældning ske trykskader i marken, med udbyttetab til følge.

Det er nok billigst at få slangeudlagt gylle, men der hvor føret er til det, vil jeg nu udfordre dig, der ikke nedfælder gyllen her i foråret, til at lave forsøj med at nedfælde.

Det er forsøget værd at se, om ikke den større kvælstofmængde til planternes rådighed, kan give merudbytte og højere proteinindhold i første slæt, som let kan betale meromkostningerne.

6. Materiellet skal være i orden

Det er vigtigt ,at materiellet er i orden; nedfælderen skal kunne nedfælde, så der ikke ligger gylle ovenpå jorden, og slangeudlæggeren skal kunne lægge gyllen ned på jorden og ikke plaske det ud over planterne.

Slangerne må ikke være slidte og afskårne, alle skal nå helt ned til jorden. Det er især vigtigt at kvæggylle bliver lagt på jorden i en pølse, så overfladen bliver så lille som muligt, med god jordkontakt og fugtighed til omsætning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.