BL vil have gødningssagen for Højesteret

Bæredygtigt Landbrug mener, at dommerne overså vigtige pointer, da de sidste uge afslog at give gødningssagen opsættende virkning.

Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse er stærkt utilfredse med Vestre Landsrets afvisning af deres ønske om opsættende virkning i gødningssagen.

Derfor vil de føre sagen helt til tops i retssystemet.

BL vil nu bede Procesbevillingsnævnet om lov til at føre kendelsen for Højesteret.

"Ved nærlæsning ses tydeligt at flere af hovedpunkterne ikke har været med i dommernes vurdering," skriver Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, i organisationens nyhedsbrev.

Landsretten har ikke taget højde for det reelle proteintab på grund af undergødskning, siger han.

"Professor Jørgen E. Olesen (Aarhus Universitet, red.) måtte erkende at hans beregninger på 0,5 procentpoint mindre protein, ved lave gødningsnormer, var langt større, nemlig 2,4 procentpoint, eller sagt på en anden måde; en dansk landmands korn har 30 % mindre protein end en tysk landmands," skriver Flemming Fuglede Jørgensen.

De tre landsretsdommere gav desuden udtryk for, at de manglede 'syn og skøn' i sagen. Ifølge adm. direktør Bjarne Nigaard har organisationen tidligere begæret 'syn og skøn' i forbindelse med sagen om opsættende virkning, men det afviste dommerne med begrundelsen, at det skulle komme senere, under den reelle retssag om sagens hovedspørgsmål: Hvorvidt de danske, reducerede kvælstofnormer strider med EU's nitratdirektiv.

"Landsretten afslog dengang, at vi måtte få 'syn og skøn' i forbindelse med, hvorvidt der skulle være opsættende virkning. Nu melder dommerne, at de manglede det. Det er noget cirkulært," siger Bjarne Nigaard til Landbrugsavisen.dk.

Bjarne Nigaard afviser, at det vil trække retssagen ud. De øvrige processer - det kan tage over et år, før der falder endelige dom i sagen - kan køre parallelt.

"Det er ikke sådan, at det står stille i mellemtiden," forklarer Bjarne Nigaard.

Tak til L&F for opbakning

Flemming Fuglede Jørgensen giver også udtryk for, at det var fredag sidste uge var glædeligt at se, at et samlet dansk landbrugserhverv bakkede op omkring BL's kamp.

"Her specielt skal nævnes L&F som ved formandsskabet gav udtryk for stor anerkendelse for BL´s indsats. Ligeledes varmede det meget at Østlige Øers Landboforening indsatte et større kronebeløb på BL´s konto til støtte for gødningssagen. Tidligere har LandboSyd også støttet. Vi er meget taknemmelige for den opbakning hele erhvervet har givet os," skriver han.

Under retssagen har Seges, der hører under L&F, bidraget med vidneudsagn.

Faktaboks

  • Bæredygtigt Landbrug har stævnet Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen med påstanden om, at de danske kvælstofnormer strider mod EU's nitratdirektiv.
  • BL havde ønsket opsættende virkning, så landmændene kunne gødske efter økonomiske optimum - det gamle system - indtil der falder endelig dom i sagen.
  • Sidste fredag afvist Vestre Landsret at give opsættende virkning.
  • Pt. er de danske gødskningsnormer 18,2 pct. under økonomisk optimum, hvilket betyder, at selv på marker med lav kvælstofudledning får markerne mindre næring, end de har brug for.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.