Brødrepar med 300 hektar økologi: Ploven bliver
Brødrene Morten og Torben Matthiesen er ikke i tvivl for deres bedrift med 300 hektar økologi. Ploven bliver.

Ploven er omdrejningspunktet, når der tales ukrudt på Jennelgaard. Ejendommen drives økologisk, og selv på den svære lerjord på stedet med JB 7-7,5 forårspløjes der.

Det er der en speciel grund til.

»Ved at forårspløje forstyrrer vi tidslerne så meget, at vårafgrøderne vårbyg og vårhavre når at komme så godt i gang, at de hæmmer tidslernes vækst«, fortæller Morten Matthiesen.

Først nedfældes 25 ton gylle, derefter pløjes der.

Såningen følger efter med en frontmonteret harve, der jævner og skærer den svære lerjord.

Græsukrudt i vintersæd: Sådan bekæmper du fem af de værste arterMark 20. februar · 15:47

Det bagmonterede rotorharve såsæt skal derfor ikke skære så meget, men har nemmere ved at placere kernerne i en sådybde på fire cm.

Jorden efterlades med en knoldet overflade med mindre fremspiring af frøukrudt, så man kan undlade blindstrigling. Efter såning tromles. Så håber man samtidig på nedbør for at få en god fremspiring.

Derimod er man ikke så meget for vinterpløjning.

»Det kan betyde, at man får problemer med tidsler og skræpper, men vinterpløjning kan komme på tale før afgrøder som konservesærter og sukkerroer, der stiller ekstra krav til såbedet. Vi har gode erfaringer med at blindstrigle før såning for at holde to-kim ukrudtet i ave«, siger Torben Matthiesen.

Læs mere om brødrenes drift af de 300 hektar på Jennelgaard i fagmagasinet Mark Special, som udkommer 3. marts.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.