Bygfluer klar til at invadere vårsæd - vær klar med sprøjten
Bygfluens larve kan forårsage betydelige udbyttetab. Den skader primært vårhvede. Bekæmpelse har hidtil ikke været aktuelt i vårbyg.

Af Ole Møller Hansen, afdelingsleder, LMO Planteavl

I marts måned beskrev planteavlskonsulent Jakob Ulstrup, LMO, angreb af bygfluer i tidligt sået vintersæd. Dem har vi fundet mange af i foråret 2019.

Larverne er siden forpuppet, og snart er 2. generation klar til at angribe vårsæd.

Larven kan forårsage betydelige udbyttetab. Den skader primært vårhvede. Bekæmpelse har hidtil ikke været aktuelt i vårbyg. Byggens buskningsevne gør den mindre følsom end vårhvede. Havre angribes tilsyneladende ikke. 

Vinterbyg angrebet af bygfluer. Snart klækkes pupperne inde i planten hvorefter fluerne vil angribe vårsæd. Foto: Kasper Holm Kristensen, LMO

Trykket kan blive alvorligt i vårsæd

Du skal være særligt opmærksom på fluerne i år, fordi angrebet i vintersæd er større end normalt og derfor kan bygfluetrykket i vårsæd også blive mere alvorligt end tidligere.

Områder med meget vårhvede, og hvor der tidligere har været vårhvede, har større risiko for angreb. Sent sået vårhvede angribes ofte hårdere end tidlig sået.

Ud fra klimadata (graddageberegning) forventer vi flyvning i de sydlige landsdele fra omkring den 20. maj, centralt i Jylland ca. 24 maj, mens det i det nordjyske pt. forventes at være omkring 27 maj. Men afhængig af temperaturen i den kommende tid kan det blive før eller senere.

Når flyvningen begynder, bør du holde øje med fluerne i dine vårsædsmarker. De voksne bygfluer er ca. 4 mm lange. Den mørke ”trekant” mellem øjnene samt de brune striber på den gule ryg er karakteristisk.

Hold særligt øje med dem, hvis der er vintersæd i nærheden, som er angrebet af bygfluer. Her kan du undersøge angrebne planter og se hvornår pupperne er tømte. Så har du en ide om hvornår de bygfluerne flyver.

Vårhvede 2018 angrebet af bygfluer. Læg mærke til planter i ”flere etager”. Foto: Knud R. Nielsen LMO

To behandlinger kan blive aktuelt

I LMO følger vi flyvningen af bygfluer og rapporterer til DLBRs registreringsnet, hvad vi finder på gule limplader og i fangbakker.

Det er usikkert, hvor mange der skal fanges for at der kræves behandling, men vi håber i det mindste at få en indikation af tidspunktet for flyvning, som supplement til graddageberegningen.

Herefter kan vårsædsmarker inspiceres for bygfluer. Hvis der vurderes behov for behandling kan det fx  gøres med 0,15 kg pr. ha Karate 2,5 WG. Da flyvningen kan strække sig over længere tid kan to behandlinger være aktuel.

Vårhvede 2018. Larven er her forpuppet og skaden er sket. Foto: Knud Nielsen, LMO

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.