Vintersæden massivt angrebet af bygfluelarver – kan ikke bekæmpes
Bygfluelarverne har kastet sig over de tidligst såede vintersædsmarker. Det giver ikke anledning til frygt for store udbyttetab.

Af Jakob Ulstrup, planteavlskonsulent, LMO

Bygfluens larve findes i rigtig mange tidligt såede vintersædsmarker. Typisk lægger fluen kun æg i rug og hvede, men i 2018 er det også sket i vinterbyg. I enkelte vinterbygmarker er der observeret mere end 40 procent angreb.

Larven er nem, at genkende. De angrebne skud er opsvulmet og ligner et forårsløg, se foto 2.

Hvis man flækker den angrebne stængel findes den lille (ca. 5 mm), hvide, lemmeløse larve, se foto 1. Larven har mørke munddele.

Hvorfor de udbredte angreb?

Bygfluens 1.  generation flyver i september, mens 2. generation flyver i maj.

Årsagen til de udbredte angreb skal findes netop her: Fordi så mange vintersædsmarker er sået så tidligt, er der også mange angreb. På det tidspunkt, hvor fluens 1. generation har fløjet i 2018, har kornet i de tidlige marker simpelthen også været spiret frem – og dermed været klar til, at modtage fluens æg.

Bygfluen lægger oftest kun æg i hvede og rug, så årets observationer i vinterbyg også, understreger, at bestanden af fluer i 2018 har været meget stor.

Ingen grund til panik

Larverne kan ikke bekæmpes i vintersæden på nuværende tidspunkt. Alligevel er der ingen grund til panik.

Så længe, der kun er tale om angreb af et enkelt skud på hver plante, vurderes larverne ikke at give anledning til udbyttetab.

Langt, langt de fleste vintersædsmarker står i år rigtig flot med meget kraftige planer. Så længe kun hovedskuddet er angrebet vil de kraftige sideskud derfor kunne tage over, og kompensere for angrebene.

Hvis angrebene skal forebygges, skal fluerne bekæmpes under flyvningen i september. Dét sker ved sprøjtning med et pyrethroid i st. 11-12, hvor kornet har 1-2 løvblade.

Der er ingen danske forsøg, men i England er der ikke konstateret sikre merudbytter ved en sådan behandling af vinterhvede, hvor angrebsgraden har været på 40 til 60 procent.

Vær opmærksom på vårsæden

Specielt vårhvede angribes, og dét kan resultere i betragteligt udbyttetab. Eventuelle angreb vil være mest tabsgivende i sent sået vårhvede, fordi planterne er små, når fluerne flyver i slutningen af maj.

Derfor vil der i dette forår være god grund til, at holde et ekstra øje med angreb i vårsæd - specielt vårhvede og specielt i områder, hvor der er fundet angreb i vintersæden eller i vårsæden sidste år.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.