Driftsleder gør klar til præcisions-dyrkning - sår uden overlap til efteråret
Blog fra planteavlsbedriften: På HSH Agro går der i øjeblikket en del ekstratimer med at forberede marker og redskaber til præcisionsdyrkning, så behandlingerne kan ske uden overlap og på sigt med gradueret tildeling.

Af Thomas Madsen, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

Vi bruger for tiden en del arbejdstimer på at forberede overgangen til præcisionsdyrkning, vel at mærke uden det går ud over den almindelige drift.

Det seneste halve års tid har en medarbejder været rundt på næsten alle marker med en Fendt-traktor for fysisk at måle yderkanter op for hver mark, måle faste a- og b-linjer og registrere alle marker med de rigtige navne.

Data er lagt ind i vores Fendt gps-kortprogram. Indtil nu har vi målt 90 procent af markerne op. De sidste 10 procent har enten været for våde at køre på, eller der har stået en afgrøder på marken, og dem håber vi at få opmålt hen over sommeren.

Vi kommer nok også til at måle nogle a- og b-linjer om, fordi de ikke helt ligger på de rigtige steder. Desuden skal vi have korrigeret de såkaldte segmenter på gps-kortet, som fortæller traktoren hvornår marken buer og den skal dreje.

På lidt længere sigt er det planen, at vi har kørelinjer lagt ind i systemet for alle redskaber, uanset om arbejdsbredden er 2, 4 eller 8 meter. Fx skal vi have lagt kørespor ind for Terrano-harven, hvis jeg ønsker at harve på skrå mod venstre eller højre. Så godt som alle redskaber, vi har, er med sektionskontrol, så alt kan foregå automatisk.

Ingen over lap og gradueret tildeling

Planen er, at traktorføreren skal kunne svinge ind på marken med hvilket som helst et redskab, starte op det rigtige sted og udføre behandlingen på den mest optimale måde. I første omgang er målet at undgå overlap, og på sigt at udføre gradueret tildeling.

Gevinsten er en tidsbesparelse, brug af færre ressourcer og en mere ensartet afgrøde. Jeg kan ikke sætte tal på den økonomiske gevinst, men teknikken er klar på de fleste maskiner, så det vil være synd ikke at  udnytte muligheden.

Det lyder måske simpelt alt sammen, men der er rigtig mange detaljer at få styr på, før det kommer op at køre - og lige nu er vi kun i den spæde start.

Såning står først for

I første omgang skal præcisionsdyrkning indføres for såarbejdet med vores nye Horsch Focus såmaskine med sektionskontrol.  Vi har allerede præcisionsået på et mindre areal over det seneste års tid, men det var med a- og b linjer oprettet til dagen. Fremover kan vi gøre det endnu mere præcist.

Jeg vil også gerne have, at vi sår afgrøden inde fra stykket og ud til kant, så vi kan minimere sammenkøringer i hjørner og dermed undgå traktose.

Jeg forventer, at vi kan være klar til at præcisionsså de første marker i efteråret, og at vi er fuldt kørende med såningen fra foråret 2020, for der vil selvfølgelig også være nogle tilretninger undervejs

Den største udfordring med at forberede overgangen til præcisionsdyrkning er et stort tidsforbrug. Derudover er vi naturligvis uden erfaring på området, og vi kommer til at lave nogle brugerfejl hen ad vejen, som vi så skal have rettet til.

Først når vi er godt kørende med såningen vil vi begynde med løbende at bygge flere behandlinger på som sprøjtning, såbedsharvning, kalkning og også med graduering af i første omgang udsædsmængde og sprøjtemidler.

Vi har indkøbt tre nye Fendt-traktorer, blandt andet med henblik på at udføre præcisionsdyrkning.

Fire traktorer med ens opkobling og brugerflade

Vi har også lige købt tre nye traktorer, så vi fra denne sommer kører med fire Fendt-traktorer(modellerne 1050, to stk. 936 og en 724) i marken.

Alle fire traktorer kan udføre sektionskontrol, og de har ens opkobling til redskaber og ens brugerflade, så de alle sammen kan anvendes til præcisionsdyrkning. Derudover er de selvfølgelig også udvalgt og indkøbt med sigte på at rationalisere driften og sænke maskinomkostningerne.

Vores femte traktor er en ældre John Deere med 17.500 køretimer på bogen til små opgaver som kørsel af såsæd, korn eller drænspuling.

Faktaboks

Thomas Madsen

  • HSH Agro ved Hadsund, blogger for Mark Plus
  • HSH Agro er ejet af tre bedrifter, heraf to med svineproduktion, fælles maskinpark 
  • Driftsleder siden 1. april 2018
  • Fire fastansatte, inkl, driftsleder, plus ekstra 2-3 ansatte i høstsæsonen
  • 1.350 hektar agerjord, 300 hektar er JB 2-3 og resten lavbundsjord og god lerjord
  • Hvede og vinterbyg til foder, 160 ha alm. rajgræs, vårbyg, 25 ha hestebønner, 150 ha crimpet majs til sofoder, vinterraps, kartofler (bortforpagtning af areal)
  • Hvert år sås direkte uden pløjning på ca. halvdelen af arealet, typisk før raps, 1. årshvede og evt. 2. årshvede
  • Aftager gylle fra de to ejendomme med svin, vandingsmulighed for 70 ha

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.