Driftsleder: Vi har gjort klar til frøhøst - og så drømmer jeg om nyt tørreri
Blog fra planteavlsbedriften: Driftsleder Thomas Hansen har prioriteret at få frøfaciliteterne gjort klar i god tid, så man ikke bliver overrasket over en eventuel tidlig frøhøst.

Af Thomas Madsen, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

På HSH Agro har vi den seneste uges tid klargjort vores frøtørrerier, som er placeret fire forskellige steder.

Vi har 160 hektar alm. rajgræs til høst i år af to sorter, først Esquire med 110 hektar og derefter den lidt senere Mathilde med 50 hektar. Begge bliver leveret til DLF.

Udbyttet i Mathilde kan komme op på 2.400 kg renvare pr. hektar på god jord, mens det er lidt lavere for Esquire.

Tærskning af frøgræsset begynder i uge 28, måske uge 30, det ved vi selvfølgelig ikke endnu.

Men det er sikkert, at tiden går stærkt, og jeg vil ikke have det sådan, at vi kommer tilbage fra sommerferie før høst, og så skal i gang med at klargøre tørrerierne. Derfor er mit udgangspunkt, at frøfaciliteterne skal stå høstklare senest i uge 25.

Tæt på høst er der også andre opgaver at varetage i frømarkerne. I år er det fx at håndluge lidt spildrug i Esquire, ligesom jeg kører en tur med en ATV i markkanten og sprøjter fremmede græsser væk med Roundup. Eventuelle pletter inde i marken får også en tur.

Fire frøtørrerier

På HSH Agro har vi frøtørreri følgende fire steder:

 • 1. På hovedejendommen. Planlager med pansertoppe. Kapacitet 170 ton.
 • 2. Lejet rum på naboejendom, 4 km fra hovedejendom. Planlager med gulvriste, partiet kan flyttes med teleskoplæsser. Kapacitet 100 ton.
 • 3. I en maskinhal ved hovedejendom. Planlager med pansertoppe.
 • 4. På vores ejendom nummer to. Planlager med pansertoppe. Kapacitet ca. 200 ton.

Vi har haft et par mand på i tilsammen en arbejdsuge at gøre rent, feje ned, blæse ned, rydde op, udføre småreparationer, tjekke blæsere og kanaler, så alt er klart og nemt at gå til. Et af tørrerierne har vi tømt for korn, og det gør vi nu rent efter. Rummet, vi lejer, kan først gøres rent tæt op til høst.

Derudover har vi arbejdet med at gøre kørselsforholdene i tørrerierne mere optimale. Vi har blandt andet lavet en anden rumopdeling ved at fjerne eller flytte spær, så det er nemmere og hurtigere at køre ind med en teleskoplæsser og dermed læsse frø af og lægge på lager.

HSH Agro er jo tre ejendomme, der er ved at blevet lagt sammen. De skal flettes sammen til en stor ejendom, og vi kommer højst sandsynligt til igen at ændre flere ting ved frøfaciliteterne allerede til høst 2020. Fx så det bliver muligt at tørre og opbevare en større mængde græsfrø samme sted.

Frøhøst med tre tærskere

Det er tørrerier af ældre dato, vi har, og vi gør det bedst mulige for at få dem til at fungere godt. Jeg passer selv frøtørringen alle fire steder, og tager rundt og tjekker vandindhold og luftfugtighed, og tænder og slukker for blæserne efter behov.

Sorten Esquire bliver lagt ind i tørreri 1 og 2, hvoraf sidstnævnte især er velegnet hvis partiet har behov for at blive vendt. Når partiet fra tørreri 2 er nedtørret, kommer det på lager på tørreri 1, så tørreri 2 er ryddet til ejeren, der selv skal bruge pladsen. Hvis partiet fra tørreri 2 er stort, kan en del af det alternativt placeres i tørreri 3.

Sorten Mathilde bliver lagt i tørreri 4.

Hvis vejret kommer til at drille under frøhøsten, kan vi komme til at høste med tre mejetærskere, den tredje som hjælp udefra, og så vil der komme en del græsfrø ind meget hurtigt.

Det er planen, at en mand med traktor og kroghejsevogn skal pendle hele tiden med græsfrø fra de konstant kørende mejetærskere til frøtørrierne, og så skal en mand læsse af og lægge på lager. For at holde et flow uden spildtid, vil det nok være nødvendigt med tre tærskere.

Drømmen er gulvtørreri og automatisk styring

Der er selvfølgelig plads til forbedringer af vores frøfaciliteter.

På sigt vil vi gerne have et større græsfrøareal, og så er det nødvendigt at kigge på frøfaciliteterne med hensyn til kapacitet og håndtering.

På sigt er mit ønske et tørreri med automatisk styring af blæserne. Jeg forventer også, at der kommer et krav om det fra firmaerne, så man eksempelvis kan høste frøet ved tvemodenhed for at få en større mængde hjem - og samtidig stadigvæk holde en høj spireprocent.

Det vil også være et stort fremskridt med et tørreri bygget ned i gulvet, så det er nemt med teleskoplæsser at tage frø ud og lægge ind igen. Det er meget at skulle vende store mængder frø med en greb, som det var tilfældet med Mathilde sidste år, der blev høstet tvemodent.

Det er også nødvendigt at se på behovet for blæsere med en større kapacitet end i dag.

Faktaboks

Thomas Madsen

 • HSH Agro ved Hadsund, blogger for Mark Plus
 • HSH Agro er ejet af tre bedrifter, heraf to med svineproduktion, fælles maskinpark 
 • Driftsleder siden 1. april 2018
 • Fire fastansatte, inkl, driftsleder, plus ekstra 2-3 ansatte i høstsæsonen
 • 1.350 hektar agerjord, 300 hektar er JB 2-3 og resten lavbundsjord og god lerjord
 • Hvede og vinterbyg til foder, 160 ha alm. rajgræs, vårbyg, 25 ha hestebønner, 150 ha crimpet majs til sofoder, vinterraps, kartofler (bortforpagtning af areal)
 • Hvert år sås direkte uden pløjning på ca. halvdelen af arealet, typisk før raps, 1. årshvede og evt. 2. årshvede
 • Aftager gylle fra de to ejendomme med svin, vandingsmulighed for 70 ha

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.