Fem gode råd til vækstregulering af vårbyg
Med et stort vårbygareal i år overvejer flere landmænd at vækstregulere for at undgå lejesæd og aks - og strånedknækning.

Af Daniel Rosenkilde Damhus, planteavlskonsulent, LMO Planteavl

Vækstregulering af vårbyg står for døren, og her er fem gode råd til opgaven.

1. Overvej hvis lang høst og lav kapacitet

Det store areal med vårbyg i 2018 betyder at vårbyg høsten forventes at strække sig over en længere periode end normalt.

Det betyder, at flere landmænd overvejer om der bør foretages vækstregulering for at undgå lejesæd og aks - og strånedknækning.

Det er særligt relevant de steder, hvor høstkapaciteten er lav i forhold til andelen af vårbyg i markplanen, idet da vårbyg høsten på sådanne ejendomme vil strække sig over en relativt lang periode.

2. Tidspunkt for vækstregulering

En egentlig indsats imod lejesæd og strånedknækning skal foretages i strækningsfasen. Her kan anvendes Moddus produkter, Medax eller Terpal.

En indsats rettet imod aksnedknækning foretages ved begyndende skridning, typisk med Cerone.

3. Behov i år

Med den nuværende varme og tørre vejrsituation er der, kun i meget få tilfælde behov for vækstregulering rettet imod lejesæd.

Derimod bør behovet for vækstregulering rettet imod aksnedknækning vurderes i vårbyggens stadie 37-39 ud fra afgrødekondition, høstkapacitet på ejendommen og sortens egenskaber.

Vigtigheden af at bestemme behovet for vækstregulering af vårsæd er afgørende for succes, idet vækstregulering på stressede afgrøder fører til udbyttetab, både ved tidlig og sen anvendelse af vækstreguleringsmidler.

Ved unødvendigt vækstregulering ender man således med både at spilde penge på planteværn, og skade afgrøden med lavere udbytte til følge.

4. Brug Cropsat som hjælpeværktøj

Satellitbilleder fra Cropsat kan med fordel bruges til at bestemme om afgrøden er tørkestresset og om vækstregulering derfor bør undgås.

Det er imidlertid vigtigt at kombinere overblikket fra satellitbillederne med fysiske markbesøg for at afgøre, hvilken kondition marken er i, ved et givet biomasseindeks.

Samtidig bør vejrudsigten tages i betragtning sådan at vækstregulering også undgås der, hvor der er risiko for at afgrøden bliver stresset umiddelbart efter behandlingen.

Da en eventuel behandling rettet imod aksnedknækning typisk køres i kombination med svampesprøjtningen i byggen, er graduering ud fra tildelingskort ofte vanskeligt i praksis. Man bør derfor vurdere behovet på markniveau.

5. ingen garantier for effekt

Det er vigtigt at understrege at selvom Cerone-behandlingen udføres, er der ingen garanti for at der ikke tabes aks til høst, da vejrliget i modnings- og høstfasen spiller en stor rolle.

Opfordringen er derfor at prioritere at få høstet vårbyggen så hurtigt som muligt, når den er moden og eventuelt at indleje nabohjælp eller maskinstation, hvor det er nødvendigt.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.