Forædler: Derfor er udbytterne i vinterraps steget 30 procent på 20 år

Stigende rapsudbytter skyldes ikke mindst de nye egenskaber, der er tilført sorterne - og danske landmænd ligger nu i den absolutte top med største rapsudbytter i Europa i gennemsnit for årene 2017-2019, fortæller forædlervirksomheden Limagrain.

Forædling betaler sig, og det viser sig ikke mindst i vinterraps. 

Sådan lyder den håndfaste konklusion fra forædlingsvirksomheden Limagrain, der blandt andet står bag en lang række rapssorter.

Udbyttefremgangen i vinterraps er nemlig betydelig, og er drevet frem af forædlingsarbejdet, fortæller Limagrain i en pressemeddelelse.

Landsforsøgene viser en generel udbyttefremgang på knap 70 kg svarende til 1,5 procent pr. ha pr. år over de seneste 25 år. Procentuelt er det omtrent det dobbelte af udbyttefremgangen i vinterhvede. 

”Danske landmænd er dertil særligt dygtige til at omsætte forædlingsfremgangen til stigende udbytter,” fortæller Lars Bonde Eriksen, produktchef ved Limagrain i Danmark, og forsætter:

”Ifølge tal fra Danmarks Statistik er udbytterne steget med hele 30 procent siden årtusindeskiftet, og danske landmænd ligger nu i den absolutte top med største udbytter i Europa i gennemsnit for årene 2017-2019.”

Overflyvning af forsøgsparceller, hvor nye sorter testes. 

Nye egenskaber har skubbet Limagrain i front

At netop Limagrain slår til lyd for forædlingens betydning for raps er naturligvis ikke tilfældigt.

Limagrain oplýser, at man ifølge en nylig undersøgelse har fordoblet markedsandelen for raps i Europa de seneste fem år, og dermed kan man kalde sig den førende forædler af hybridsorter af raps.

”Succesen er skabt på baggrund af et målrettet fokus på forædling af sorter bredt tilpasset til dyrkning i Europa, kombineret med introduktionen af en række nye egenskaber der øger dyrkningssikkerheden.

Her kan nævnes skulpeopsprings-resistens, og resistens mod en række sygdomme herunder lys bladplet og virussygdommen rapsrødsot,” fortæller Lars Bonde Eriksen. 

Ole Schmidt direktør for Limagrain, Danmark, oplyser, at succesen også er slået igennem i Danmark.

"Vi har øget vores salg kraftigt siden 2018, alene i 2020 blev salget af Limagrain’s sorter til danske landmænd mere end fordoblet,” fortæller han.

På europæisk plan har sorten Architect været den mest solgte rapssort tre år i træk ifølge førnævnte undersøgelse. Men det er ikke denne sort alene, der er skyld i fremgangen.

”I Danmark er det sorter som LG Aviron, Artemis, Aurelia og Ambassador, der har sikret den store salgsfremgang. Sorterne sælges og markedsføres gennem et bredt net af dygtige forhandlere, der har en stor faglig viden om rapssorterne.

Fremtiden tegner dertil fortsat lovende for Limagrain’s rapssortiment i Danmark med vores introduktionen af en række spændende nyheder i form af LG Auckland, LG Austin og den kålbrok-resistente LG Scorpion til 2021-22 sæsonen,” fortæller Lars Bonde Eriksen.

Ole Schmidt er direktør for Limagrain Danmark.

Lokal afprøvning er en vigtig del successen

Limagrain har forædlingsstationer i England, Frankrig og Tyskland, og disse suppleres med lokal afprøvning i adskillige lande.

I Danmark har Limagrain et forsøgsnetværk, hvor nye hybrider afprøves på et tidligt stadium. Det er resultaterne af denne afprøvning, der afgør om en sort sendes i landsforsøg og sortslistes i Danmark. 

”Lokale forsøgsresultater med de helt nye kandidater fra forædlingen er afgørende for at sikre sorter, der er tilpasset danske forhold,” fortæller Lars Bonde Eriksen.

Det bliver stadig sværere at beskytte afgrøderne mod svampe og skadedyr, hvilket skyldes begrænset adgang til nye plantebeskyttelsesmidler, udbredelse af pesticid-resistens og i fremtiden klimaforandringer. 

”Limagrain søger løbende at introducere ny resistens. Eksempler på dette er resistensen mod virussygdommen rapsrødsot, hvor vi i Limagrain var først med kommercielle sorter og introduktionen af resistens mod phoma.

Senest har vi lanceret en række nye sorter med en meget lav modtagelighed for lys bladplet, en sygdom af stigende betydning i Danmark på grund af milde efterår og vintre," fortæller Lars Bonde Eriksen

Ole Schmidt og Lars Bonde Eriksen forventer at Limagrain’s strategiske satsning på rapsforædling fortsat vil give resultater for danske landmænd, i form af stadig bedre og fremfor alt dyrkningssikre sorter. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.