Gødskningsforbud vedtaget - til stor skade for landbruget

»Ufatteligt, at regeringen vil pålægge landbruget nye omkostninger i den aktuelle situation,« siger Lone Andersen.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen beklager dybt, at et flertal i Folketinget i dag vedtog et lovforslag, som bl.a. betyder, at §3-arealer, som hidtil lovligt har kunnet gødskes, nu bliver pålagt forbud mod at gødske og sprøjte.

Ikke til gavn for natur

Lone Andersen vurderer, at forbuddet mod at gødske vil virke mod sin hensigt og føre til en negativ naturgevinst, fordi det ikke længere vil være rentabelt for landmænd at have kreaturer til at afgræsse arealerne.

Derfor risikerer de nu at gro til i krat og tidsler.

For landmændene vil gødskningsforbuddet samtidig give store tab, fordi græsset mister sin foderværdi og ikke kan bruges som harmoniareal.

Håbede til det sidste

»Jeg havde til det sidste håbet, regeringen kom på andre tanker. Nu må vi til gengæld glæde os over, at blå blok stemte imod og at de borgerlige partier har lovet, at rulle loven tilbage, hvis de kommer til magten efter et folketingsvalg,« siger Lone Andersen.

Skader kreditværdighed

Ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl begrænser de økonomiske konsekvenser for landbruget af gødskningsforbuddet sig til omkring 47 mio. kr..

Men det beløb er en eklatant undervurdering af det samlede værditab, mener Lone Andersen.

Hun frygter, at forbuddet mod at gødske vil gå hårdt ud over mange mælkeproducenters økonomi, og vil svække deres kreditværdighed.

»Det er ufatteligt, regeringen kan finde på det her, og at de ikke har villet høre på, hvad det er for en svær situation, vi står i. Lovforslaget rammer skævt og vil gå direkte ind og ramme pengepungen hos mange kvægfolk på et tidspunkt, da regeringen burde støtte os i at skabe vækst og udvikling til gavn for hele samfundet.«

Kort bekymrer

Miljøminister Kirsten Brosbøls lovforslag, som i dag blev vedtaget ved tredje behandlingen, indeholder foruden gødskningsforbuddet en række andre elementer, som følger op på Naturplan Danmark.

Der er bl.a. lagt op til etablering af et Grønt Danmarkskort, som skal sikre, at værdifuld natur bliver bundet sammen inden 2050, så vilde planter og dyr får bedre plads og levevilkår.

Kortet skal give et overblik over eksisterende og potentiel ny natur og danne udgangspunkt for en »fokuseret indsats« baseret på frivillig deltagelse af lodsejere.

Men selvom frivillighed er udgangspunktet, er Landbrug & Fødevarer alligevel betænkelig ved kortet, siger Lone Andersen.

»Vi er bange for, at man bliver for ambitiøs. og at man slår en masse streger på kort over potentiel ny natur. Streger, som kan få konsekvenser, når man efterfølgende søger en miljøgodkendelse.«

Lone Andersen tilføjer dog, at Landbrug & Fødevarer bakker op om intentionerne om at samle indsatsen for den danske natur.

Emneord gødskning, politik

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.