Gods graduerer udsæd til vårbyg efter lerindhold i jorden

Mark Jacobsen er driftsleder på Gjessinggaard Gods og graduerer både udsæd, gødning og kemi. Han har især fokus på at få etableret en ensartet afgrøde med det rette plantetal. I år vil han graduere udsædsmængden i vårbyg ud fra EM38-målinger af jordens lerindhold.

Jorden på Gjessinggaard Gods lidt nord for Randers er god, men på nogle af markerne varierer jordboniteten meget. 

Derfor har Mark Jacobsen, som er driftsleder for de knap 700 hektar, gennem en årrække gradueret udsædsmængden i forbindelse med såning.

Afprøver EM-38

Som noget nyt vil Mark Jacobsen i dette forår lave en EM38-måling for at måle lerindholdet på ca. 150 hektar, hvor der skal sås vårbyg til foråret. 

»Vi dyrker jorden pløjefrit. Vårbyggen etableres ved at varme jorden op med en tallerkenharvning. Derefter spreder vi gødning og sår«, fortæller Mark Jacobsen.

Han tilføjer, at udsædsmængden gradueres på hele arealet med vårbyg, men at han kun vil eksperimentere med at graduere gødningsmængden på en enkelt af de marker, hvor der laves EM38-måling.

Derved kan han forhåbentlig få en fornemmelse af, om der er gevinst ved at graduere gødningsmængden til vårbyg ud fra EM38-målinger.

Umiddelbart er hans tilgang til gradueringen, at der skal sås ekstra i de områder af markerne, hvor jorden er meget stiv og lerholdig, mens udsædsmængden i områder med god, porøs jord kan reduceres.

Eksperimenterer også med drone

Hidtil har Mark Jacobsen gradueret udsædsmængderne ved hjælp af NDVI fra de foregående afgrøder. I år vil han supplere NDVI med de informationer, som han får ved at overflyve markerne med en drone kort tid efter fremspiring.

På den måde kan han på det helt rette tidspunkt få et godt overblik over, hvordan afgrøden fremspirer i forskellige områder af marken. Det giver mulighed for manuelt at indtegne de områder, hvor afgrøden spirer ekstra godt eller dårligt i de kommende år. 

Mark Jacobsen vil også bruge dronen til at spotte pletter med tidsler i markerne, hvorefter han helt lavpraktisk vil tegne pletterne med tidsler ind på et kort, som sprøjten kan graduere dosis efter. 

I Mark Special, som udkommer 2. marts, kan du læse mere om, hvordan Mark Jacobsen arbejder med graduering af udsæd, gødning og planteværnsmidler.

Faktaboks

Gjessinggaard Gods, markplan 2020/21

  • Vinterhvede, fremavl:    125 ha
  • Vinterhvede, foder:145 ha
  • Maltbyg:91 ha
  • Vårbyg, fremavl:110 ha
  • Vinterraps:125 ha
  • Alm. rajgræs:98 ha
  • I alt: 694 ha

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.