Græsukrudt: Sådan får du den bedste effekt af Kerb i vinterraps
Kerb 400 SC i vinterraps er en vigtig brik i forebyggelsen mod græsukrudt. Særligt med frøgræs i sædskiftet, bør Kerb anvendes på hele arealet i fuld dosering.

Af Anders Sigersted, planteavlskonsulent, Centrovice

På nogle bedrifter er græsukrudt en øget udfordring, særlig hvis der er konstateret resistens eller mindre effekt af græsukrudtsmidler.

Hvad gør man så? 

Gør man ingenting, vil puljen med ukrudtsfrø i jorden stige de kommende år. Derfor er det, uanset om man oplever en øget bestand af græsukrudt eller ej, nødvendigt at have en god behandlingsstrategi.

Kerb er en vigtig brik mod græsukrudt

Værktøjskassen med forskellige aktivstoffer til bekæmpelse af græsukrudt er bestemt ikke, hvad den har været. Derfor bør man også bruge de hjælpemidler, vi har til rådighed, og skifte mellem virkemekanismerne, så resistens kan undgås.

Der er allerede set vigende effekt hos agerrævehale i frøgræsmarker ved brug af Agil og Focus Ultra. Derfor er Kerb 400 SC i vinterraps en vigtig brik i forebyggelsen mod græsukrudt. Særlig på ejendomme med frøgræs i sædskiftet, bør Kerb anvendes på hele arealet i fuld dosering.

Ligeledes vil pløjefrie systemer have et øget indsatsbehov.

Få den bedste effekt med Kerb 400 SC

Nedbrydningen af Kerb sker langsommere, jo lavere jordtemperaturen er, og effekten øges, hvis der kan sprøjtes, inden ukrudtets rodnet bliver for stort.

Sprøjtetidspunktet er derfor et kompromis mellem, at ukrudtet ikke bliver for stort, og at jordtemperaturen er faldet til et niveau på under 10-12 °C og er faldende.

Prognosen sidst i oktober fortæller, at jordtemperaturen er tæt på at nå de 10 grader på landsplan. Du har selv mulighed for at følge jordtemperauren i dit område på f.eks. www.landmand.dk.

Kerb 400 SC bekæmper agerrævehale, rajgræsser, hejrearter, svingler, væselhale, vindaks og enårig rapgræs. Alle disse arter, bortset fra enårig rapgræs, bør bekæmpes med den maksimalt tilladte dosering, som er 1,25 liter pr. ha.

Den bedste effekt på væselhale og agerrævehale kræver tidlig udbringning, det vil sige primo november. Men trods dette vil nogle planter sandsynligvis vokse videre til foråret.

Derudover har Kerb 400 SC god effekt på fuglegræs og hæmmer ærenpris samt burresnerre. Effekten på de fleste tokimbladede ukrudtsarter er noget begrænset, men de vil som regel være bekæmpet med Belkar tidligere.

Er der samtidig behov for at bekæmpe spildkorn, vil Kerb give fuld effekt på alle kornarter ved brug af minimum 1 liter pr. ha.

Sådan er reglerne i dag

Den godkendte udbringningsperiode for Kerb i vinterraps er november og december.

Anvendelse uden for denne periode er omfattet af krydsoveensstemmelse.

Jeg forstår, hvis nogen kan være i tvivl, når der på etiketten står 120 dages behandlingsfrist for vinterraps. Men det betyder ikke, at den kan anvendes udenfor den nævnte periode, selv om det var fristende at tro.

Sprøjteteknik

Da aktivstoffet i Kerb skal optages via rødderne i ukrudtet, anbefales det med konventionel sprøjteteknik at anvende mindst 200 liter vand pr. ha og bruge dyser, der giver en stor dråbestørrelse.

Undgå sprøjtning før kraftig nedbør. Omvendt kan sprøjtning inden let regn være en fordel, da aktivstoffet hurtigere bliver vasket af rapsbladene og ned på jorden. En kraftig afgrøde vil ikke hæmme virkningen af Kerb.

Kravet om lukket førerhus med aktivt kulfilter er fjernet. Men vi anbefaler det fortsat for at reducere eksponeringen overfor sprøjteføreren mest muligt.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.