Har du overvejet skovlandbrug? - godt for jord og klima

Med skovlandbrug kan der være afgrøder at høste i mange lag og gennem hele vækstsæsonen.

Af Malene Ultang, økologirådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Der er stor fokus på landbrugets udvikling i en mere miljø-, klima- og naturmæssig bæredygtig retning.

Skovlandbrug kan være en del af løsningen.

Hvad er skovlandbrug?

I et skovlandbrug integreres og dyrkes træer og/eller buske sammen med landbrugsafgrøder eller husdyr.

Vedplanterne kan bidrage med mange positive effekter til landbrugsbedriften: De kan bidrage til bundlinjen med produktion af frugt og bær eller løv til foder eller biomasse til energiformål, mens kulstofbinding samt forøgelse af jordfrugtbarheden og større alsidighed i produktionssystemet tæller positivt i forhold til klima og biodiversitet.

Et gammelt dyrkningssystem med potentiale

Integration af træer i landbruget har eksisteret i årtusinder, også i Danmark, men er gradvist blevet udfaset i takt med intensivering af landbrugsproduktionen.

Blandt forskere vurderes der at være fremtid i at tænke træer ind i landbruget.

Med skovlandbrug kan der være afgrøder at høste i mange lag og gennem hele vækstsæsonen – lige fra en permanent grøn og spiselig bund til frugter og nødder i højden.

Samtidig giver skovlandbrug foder til husdyr og ikke mindst gode levemuligheder i udkanten af skovområder for bestøvere, som er trængte i vores nuværende landbrugslandskaber. Desuden beskytter træerne mod fordampning og er et godt værn mod storme og ekstreme vejrforhold, der ventes at følge med klimaændringerne.

Skovlandbrug og landbrugsstøtte

Skærpet fokus på klima- og biodiversitetsproblematikken ser ud til at bane vej for nye rammer på både EU- og nationalt niveau, som åbner op for flere vedplanter i landbrugsfladen.

Landbrugsstyrelsen er generelt positivt og løsningsorienteret indstillet over for skovlandbrug og arbejder for bedre muligheder for EU-landbrugsstøtte til skovlandbrug.

Ønsker man at etablere et skovlandbrug og samtidig bevare de generelle arealtilskud, er det vigtigt at designe skovlandbruget efter det, evt. i samråd med en fagkonsulent og Landbrugsstyrelsen.

 

Vedplanter og anden landbrugsproduktion praktiseres side om side. Kilde: InTRÆgrer 2.0, Økologisk Landsforening.

Faktaboks

Potentielle positive effekter af skovlandbrug

  • Stabiliserer jorden, mindsker jorderosion og øger jordens vandkapacitet
  • Mindre tab af næringsstoffer og forbedret næringsstofcyklus
  • Muliggør højere fotosyntese og produktion på det samme areal
  • Bidrager til et økonomisk mere robust system
  • Øget naturværdi og biodiversitet
  • Producerer fødevarer, foder, biomasse til energiformål og tømmer
  • Højere modstandskraft over for klimaforandringer og ekstreme vejrforhold
  • Optager CO2 fra atmosfæren, som opbygges i træerne og jorden omkring dem

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.