Her er den optimale løsning, hvis efterafgrøderne ikke er etableret endnu
Vejret har forsinket etablering af efterafgrøder mange steder, og hvis de ikke er etableret inden 20. august, skal man finde det bedste alternativ.

Hvis efterafgrøderne ikke er etableret inden 20. august, kræver reglerne at man kompenserer for at mindske kvælstofudvaskning, og der er forskellige valgmuligheder.

  • Man kan trække på opsparede efterafgrøder i sin efterafgrødebank eller handle efterafgrøder mellem bedrifter.
  • Man kan så efterafgrøden senere, og acceptere et træk i kvoten.
  • Man kan etablere tidligt sået vintersæd samt acceptere et mindre træk i kvoten i stedet for en sent sået efterafgrøde efterfulgt af vårsæd. Fire hektar vintersæd sået før 7. september svarer til en hektar efterafgrøder
  • Helt undlade at så og acceptere et større træk i kvoten.

Har man efterafgrøder i banken, er dette en oplagt mulighed.

Flere muligheder

LandbrugsInfo har lavet et skema, der beskriver scenarier for de øvrige muligheder:

Organisk gødning i planperioden 2017/2018

Plantedække efterår 2019

Etableringstidspunkt

Kvote korrektion
i planperioden
2019/2020 pr. ha efterafgrøde

Samlet
kvotenedsættelse
inkl. eftervirkning
kg N pr. med/uden
efterafgrøde*

Under 80 kg N/ha

Efterafgrøde

Senest 20. august

0

17

21.-24. august

17

34

25.-28. august

30

47

29. august – 7. sept.

45

62

Spildkorn

Ingen efterafgrøde

93

93

Tidligt sået vintersæd

Senest 7. sept.

 

70**

Over 80 kg N/ha

Efterafgrøde

Senest 20. august

0

25

21.-24. august

27

52

25.-28. august

48

73

29. august – 7. sept.

72

97

Spildkorn

Ingen efterafgrøde

150

150

Tidligt sået vintersæd

Senest 7. sept.

 

113**

** Kvotenedsættelsen kommer, hvis man vælger at så tidligt sået vintersæd svarende til 1/4 af efterafgrødekravet og 3/4 af efterafgrødekravet opfyldes med kvotereduktion.

Regn på hvad kvoten koster på udbyttet

Det er vigtigt at regne på, hvad der bedst kan betale sig. En lille reduktion er forholdsvis billig, og de første 5 procent er billigst. Man skal derfor overveje, om det kan betale sig at så efterafgrøderne sent.

Regelkomplicering: Måtte snitte halm – og købe halmMark Fredag 23. august 2019 · 10:03

I overvejelserne hører omkostningen til såning af efterafgrøden, som kan vurderes til at være 120-180 kr. pr. hektar for såning og ca. 120-200 kr. pr. hektar for udsæd til olieræddike.

Kombination af muligheder

Man kan også så vintersæd før 7. september på arealet plus en reduktion i kvoten. Fire hektar tidlig sået vintersæd kan nemlig erstatte en hektar efterafgrøder, hvilket betyder, at hvis det planlagte efterafgrødeareal tilsås med tidligt sået vintersæd, mangler man 75 procent af efterafgrødekravet, som således kan opfyldes med kvotereduktion.

Da tidlig såning ofte giver højere udbytte, kan den kombination ofte være god. Det skal dog vurderes, om det er hensigtsmæssigt i forhold til sædskiftet på arealet. Og tidlig såning øger risikoen for lejesæd, svampesygdomme, ukrudt og bladlusangreb.

Husk at indberette

Når man ikke at eteblere efterafgrøderne 20. august skal man indberette i tast-selv-service, hvad man gør i stedet .

Kilde: Landbrugsinfo

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.