Jordfordeling kan give million-besparelser: Stempelafgift spænder ben
Staten bør hjælpe landmænd med jordfordeling ved at fjerne stempelafgift.

Giv landmanden lov til at bytte jord uden at skulle betale tusindvis i afgifter til staten. Til gengæld vinder landbrug og samfund millioner.

Sådan lyder forslaget fra Antoni Stenger, formand for Sønderjysk Familielandbrug, som i går, mandag, holdt årsmøde.

Han puster dermed liv i et forslag, som allerede for tre år siden blev fremsat af den statsligt nedsatte Natur- og Landbrugskommission.

"Simpel jordfordeling vil spare landbruget 200 mio. kr årligt. Og på image-kontoen vil det også være et plus. Uheldig arrondering og jord alt for langt væk fra stalde og bedrifter, går hårdt ud over de små landsbyer og veje. Det er en dårlig sag for landbruget," lød det fra Antoni Stenger i sin formandsberetning.

Han nævner, at transportudgifter ved dyrkning af vinterhvede koster mindst 100 kr. pr. km pr. ha pr. år. Besparelsen pr. ha er endnu større ved transport af grovfoder, roer, kartofler mv. og udstrakt anvendelse af husdyrgødning, noterer han. Samlet set skønnes det med ovenstående forbehold, at der vil være en besparelse på mindst 200 mio. kr. årligt, siger Antoni Stenger med henvisning til Seges' beregninger.

Forslag: Vil jordfordeling være til fordel for din bedrift? Fredag 4. december 2015 · 00:00

Men med nuværende stempelafgift, er der ikke mange, der har likviditet til at deltage i jordfordeling, lyder det slukøret fra formanden. Det vil typisk koste mellem 6000 og 9000 kr pr. hektar i tinglysningsafgift, siger han.

"Det vil være en stor hjælp, om vi kunne blive fri for tinglysningsafgiften ved jordfordeling," siger Antoni Stenger.

"Staten vil ikke miste noget på det, da der alligevel ingen handler forgår på området lige nu," siger han videre - hvilket også Natur- og Landbrugskommissionen fastslog i 2013.

"Om vi kan få politikerne med på ideen er svært at vide, men de skal have fakta, og den skal vi nok give dem."

 

Faktaboks

Natur og Landbrugskommissionen om jordfordeling

Anbefaling 34: Bedre jordfordeling

"På en del landbrugsejendomme ligger jorden spredt og usammenhængende. Dette mindsker landbrugets effektivitet bl.a. ved at øge omkostningerne til transport. En bedre jordfordeling vil også kunne hjælpe økologiske husdyrbrug, hvor kravene til udegående dyr er strammere, og hvor spredte driftsarealer derfor kan være en særlig udfordring."

"Der kan i dag rejses jordfordelingssager, men det sker ikke på grund af for høje transaktionsomkostninger. Reduceres omkostningerne, f.eks. ved fritagelse for tinglysningsafgifter, vil det hjælpe landmændene og især de økologiske kvægbrug."

"En sådan afgiftsfritagelse skal indføres i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, hvilket indebærer, at der skal indbygges et økonomisk loft for afgiftsfritagelsen (de minimis-støtte)."

"Da der i dag ikke sker en erhvervsmæssig betinget jordfordeling for at forbedre arronderingen, vil en fritagelse for tinglysningsafgift ikke have en provenumæssig effekt for staten."

"Landbrug skal inden for rammerne af statsstøttereglerne fritages for tinglysningsafgifter ved erhvervsmæssig betinget jordfordeling."

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.