K-ordfører: Her er vores problem med kvælstoftal
Rasmus Jarlov vil have forskernes synspunkt om, hvorvidt det er forsvarligt over for miljøet at gennemføre landbrugspakken.

Ja, det er et problem, hvis ministeren har vildledt Folketinget.

Nej, det i sig selv vil ikke føre til, at Konservative trækker støtten til landbrugspakken. Det er kun, hvis landbrugspakken er uforsvarlig over for miljøet, at den øgede gødskning er i fare.

Sådan står de Konservative, forklarer partiets landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, efter han i dag, mandag, har været til møde i Miljø- og Fødevareministeriet, hvor embedsmænd forklarede baggrunden for beregningerne, som ligger til grund for landbrugspakken. Forskere har kritiseret, at hun lod tal for 2012 ligge til grund for kvælstofberegninger, der er grundlaget for landbrugspakkens initiativ om mere gødskning til markerne.

Ministeren selv, Eva Kjer Hansen, var til møde i Bruxelles, så det var embedsmænd, der satte ham ind i beregningerne.

Var det ny viden, du fik?

”Nej… Vi har fået slået fast, at der er en stigning i kvælstofudledninger fra 2015 til 2016, og det er den kritik, som forskerne har rejst. Det har vi fået slået fast. Ved det, vi har fået fremlagt hidtil, så det ikke ud til, at der var en stigning,” siger Rasmus Jarlov.

Når landbruget gødsker mere, så er det vel ikke overraskende, at det kan føre til øget kvælstofudledning?

”Nej, men jeg havde fået det indtryk, at det hidtil var modvirket af forhold, som ikke havde med landbrugspakken at gøre, så der samlet set ikke var en øget udledning,” siger Rasmus Jarlov.

Han nævner eksempelvis agerjord, der tages ud af brug, nye gødskningsmetoder, så planterne optager mere kvælstof samt omlægning til økologi.

”Det vil medføre fald i udledningerne, og jeg fået indtryk af, at når man satte de to ting op mod hinanden, så ville det samlet føre til en reduceret udledning.”

Det er tallet 526 ton kvælstof, reduktionen i 2016, der er problemet for Rasmus Jarlov. Du kan se tabellen nederst i denne artikel.

”Problemet er, at man får det indtryk, at det er i forhold til 2015, men det er det ikke. Det er i forhold til 2012. Det er det, der ikke har stået klart for os,” forklarer Rasmus Jarlov.

Er det så et problem?

”Det kræver et svar fra ministeren, før jeg tager stilling til det,” svarer Rasmus Jarlov.

Står der ikke et sted i beregningerne, hvad forudsætningen for tabellen er?

”Der ligger et notat, som på et meget snørklet embedsmandssprog forklarer, hvordan den beregning er lavet. Det fritager selvfølgelig - i hvert fald delvist - ministeriet for ansvar, men for mig er det ikke nok, at man forklarer, hvordan en fejl er lavet,” siger Rasmus Jarlov.

Eva Kjer siger, at også den forrige regering lavede beregningerne på den måde? Er det så ikke naturligt, hun også gør det?

”Det ved jeg ikke noget om, men det er sådan nogle ting, vi skal have en dialog om de kommende dage. Jeg drager ikke nogen konklusioner, jeg vil have svar,” siger Rasmus Jarlov.

Der er nok en del af vores læsere, der gerne kunne tænke sig at få svar på en ting, så nu spørger jeg helt åbent. Hvor står Konservative i forhold til landbrugspakken?

"Vi støtter landbrugspakken. Vi vil jo gerne hjælpe landbruget. Det er jo så ikke en undskyldning for at lave den slags kreative beregninger."

"Vi kunne ikke drømme om at fjerne støtten på grund af den betjening, vi har fået, men det skal være forsvarligt over for miljøet."

”Man skal ikke tro, at vi er ved at trække støtten fra landbrugspakken, der er vi ikke. Vi er der, hvor jeg skal have svar på nogle spørgsmål. Vi skal også have forskernes svar på, hvad det betyder i forhold til vandmiljøet. For det har vi ikke taget stilling til, for vi havde blot troet, at kvælstofudledningen blev reduceret, så det var ikke nødvendigt at tage stilling til."

Kan det, som forskerne indtil videre har sagt om miljøet, ændre på jeres opbakning til landbrugspakken?

"Nej, kritikken har vel mest gået på fremgangsmåden, og hvorvidt det var en kritisabel beregningsmetode. Det er også en vigtig kritik, men det er naturligvis ikke en diskussion, der fører til, at vi dropper pakken for at give Eva Kjer en lærestreg. Det er ikke måden, vi agerer på," siger Rasmus Jarlov.

Umiddelbart inden et bebudet samråd med ministeren 23. februar holdes en høring, hvor også eksperter og embedsmænd svarer på spørgsmål i Miljø- og Fødevareudvalget.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.