Krystalkugle: Sådan ser fremtidens planteproduktion ud
Bundlinje, miljø, klima og en øget selvforsyning med protein sætter kursen for fremtidens planteproduktion. Det kræver nytænkning, og påvirker også forekomst af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr.

Gennem en længere årrække er der kun sket forholdsvis små forskydninger i arealanvendelsen. Hestebønner er kommet til, arealet med majs er steget, og arealet med de enkelte kornarter har varieret fra år til år. Men noget stort skred har der ikke været tale om.

Det bliver der, ifølge Troels Toft, sektordirektør, Planter, Seges, lavet om på i fremtiden.

»Arealet med majs, græs og proteinafgrøder vil stige markant på bekostning af kornafgrøderne i de kommende år. Sker der et gennembrud inden for bioraffinering af græs, kan det sammen med et øget areal med majs og proteinafgrøder betyde, at op mod en tredjedel af kornarealet forsvinder«, siger Troels Toft.

Han tilføjer, at det er bundlinjen ude på den enkelte bedrift, der tæller. Derfor forudser han, at der i fremtiden vil blive dyrket flere højværdiafgrøder. Fælles for disse er dog, at priserne i høj grad er styret af efterspørgslen. Det stiller særlige krav til innovation og dygtigt salgsarbejde.

Det store skred i arealanvendelsen vil dog, i følge Troels Toft, i høj grad være styret af hensynet til miljøet, ændringer i klimaet, ønsket om at producere bioenergi samt efterspørgslen efter afgrøder, som kan øge selvforsyningen med protein.

Ny balance

Forandringerne vil også påvirke forekomsten af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr.

I næste nummer af MARK SPECIAL, som udkommer tirsdag den 5. marts, kan du blandt andet læse, at danske landmænd formentlig skal vænne sig til nye ukrudtsarter som Kantbæger, Pigæble og Kinajute. Ligesom der også vil komme nye skade dyr til landet. Med hensyn til svampesygdomme, så er der ikke umiddelbart udsigt til nye ubudne gæster. Til gengæld bliver det en udfordring, at bekæmpe de svampesygdomme vi har med stadig færre effektive midler til rådighed.

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.