Landmænd vinder over kommune i sag om vandføringsberegninger

Aalborg Kommunes beregninger af mængden af vand, der skal udledes fra den nye omfartsvej er for upræcise. Det er slået fast efter lodsejere har fået medhold i klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter tre års sagsbehandling er der endelig kommet en afgørelse. Aalborg Kommune har ikke været præcise nok i deres beregninger af, hvor meget belastning vandudledningen fra den nye omfartsvej Egnsplanvej ved Aalborg vil medføre på de to nærliggende vandløb, Indkildestrømmen og Landbækken.

Landbrugssekretær ved Agri Nord Hans Ole Kristensen har repræsenteret en af parterne, Bent Vægter, i sagen mod Aalborg Kommune. Han mener, lodsejerne står meget bedre nu efter afgørelsen om beregningerne.

”Det er et stort fremskridt i forhold til vandløb, som oversvømmer landbrugsjord, fordi de overbelastes med udledninger. I fremtiden vil det ikke være nok, at vandet bare forsinkes, der skal rent faktisk være plads til den ansøgte udledning. Der er håb for, at problemerne vil blive løst fremover,” siger Hans Ole Kristensen. 

Vandløbslauget jubler

Formand for Vandløbslauget for Landbækken Jørgen Løgstrup er tilfreds med udfaldet af sagen.

"Det har taget tre år, men det er lykkes," siger Jørgen Løgstrup.

Landmændene omkring vandløbet oplever flere gange om året, at der er oversvømmelser. Derfor var de ikke tilfreds med udsigten til en endnu større vandtilførsel til vandløbet.

De har tidligere gjort indsigelser mod kommunens projekter, hvor beregninger på vandtilførslen ikke var tilstrækkelige, men det er første gang, Vandløbslauget har måtte gå til klagenævnet. 

"Vores indvendinger blev ikke taget med i første omgang, men det her er en lille sejr. Det nuværende projekt er blevet underkendt," siger Jørgen Løgstrup.

Nu skal der forelægge en fuldstændig registrering af vandmængder til vandløbet, forklarer han.

Til andre Vandløbslaug har formanden et klart råd.

"Hold på jeres ret og sørg for at registreringen er i orden i forhold til kommunen," siger han.

Princip sag

Sagen har stor betydning for fremtidige projekter, mener Hans Ole Kristensen.

Kommunerne har mange overbelastede vandløb, hvor udledninger giver oversvømmelser og forstyrrelse af landbrugsdriften. 

"Medhold i sagen sørger for efterberegninger af forholdende, og med det, så ved vi at tingene i fremtiden vil være i orden," siger han.

Klagen kommer på baggrund af at lodsejerne, der har jord ned til de vandløb, der løber tæt på den nye omfartsvej i forvejen har problemer med oversvømmelser. 

Årlige oversvømmelser

Historisk har området, der er en tidligere ådal, i flere generationer været præget af oversvømmelser, fortæller lodsejer Bent Vægter.

Han er en af parterne, der har klaget over Aalborg kommunes beregning til vandafledning i forbindelse med den nye omfartsvej.

Vandløbene er i forvejen overbelastede, når det regner kraftigt, og kommunen kan ikke sige med sikkerhed, hvor meget vand, der bliver udledt inklusiv, det vand der kommer til fra vejen, siger Bent Vægter.

"Markerne her på egnen langs med vandløbende kan oversvømme tre-fire gange om året, ikke nødvendigvis det samme sted, men den nye vej ville absolut ikke hjælpe på situationen,” siger han. 

Yderligere problemer

Bent Vægter har selv 10 hektar jord langs en af åerne, han har ikke selv gener med oversvømmelse, men uden medhold i sagen havde han kunne se frem til andre problemer. 

"Vores problem er, at vores drænrør ligger så lavt, så er der bare 20-30 cm stigning i vandstanden i vandløbet, så vil røret være helt dykket," forklarer han. 

Ophobningen af sand, som følge af den hævede vandstand omkring drænrøret ville give problemer med vanddræningen på Bent Vægters marker. Han er derfor tilfreds med afgørelsen. 

"Nu forventer jeg bare, at kommunen får styr på vandmængderne, og hvordan det skal udledes," siger Bent Vægter. 

Nye forslag

Vandafledningen kræver flere tiltag, der kan være med til at tage i mod de store mængder vand, vurderer Bent Vægter.

Flere lodsejere har tilbudt at lægge jord til vådområder i de hårdere belastede områder, fortæller Bent Vægter. 

"Det kan også hjælpe i perioder med spidsbelastning og forhindre ødelagde afgrøder for en del lodsejere," siger han. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.