L&F: Gødningsforbud mod §3-arealer er fejlrettet

Forslaget er ikke målrettet den mest sårbare natur. Tværtimod, mener viceformand Lars Hvidtfeldt, L&F

»Landbrug & Fødevarer er dybt modstander af et gødsknings- og sprøjteforbud på §3-arealer. Der er tale om et markant indgreb i den private råderet, som betyder, at de berørte arealer i vid udstrækning mister deres dyrkningsmæssige værdi.«

Sådan siger viceformand Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer.

Mellem 45.000 og 54.000 hektar er i dag registreret som § 3-beskyttede arealer med gødningskvote - og vil dermed blive ramt af miljøminister Kirsten Brosbøls nye forslag om forbud mod gødskning og sprøjtning af § 3-arealer.

En analyse fra Videncentret anslår, at tabet vil variere fra 0 til 5.000 kr./ha. Gennemsnitligt havner tabet på ca. 1.500 kr. pr. hektar. Plus værditab på jorden.

»Forslaget vil give anledning til store tab for de berørte lodsejere. Videncentret for Landbrug har beregnet et værditab på op mod 1.8 mia. kr. Derfor er vi allerede nu godt i gang med en nøje juridisk vurdering af, om der er grundlag for en ny stævning af staten om ekspropriation,« siger Lars Hvidtfeldt.

Han mener ikke, forslaget er målrettet den mest sårbare natur. Tværtimod.

»Der er typisk tale om produktive engarealer, som altid har været udnyttet landbrugsmæssigt. Det vil give langt mere natur og biodiversitet for pengene, hvis ressourcerne bliver brugt målrettet på at sikre de mest værdifulde naturarealer, som i dag blandt andet er truet af tilgroning på grund af manglende naturpleje,« lyder opfordringen fra Lars Hvidtfeldt.

Læs mere om emnet i Landbrugsavisen i morgen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.