BL: NaturErhverv tilbageholdt viden om randzoner

NaturErhvervstyrelsen inddrog ikke vigtig rapport i randzonesag, mener Bæredygtigt Landbrug. BL fordrejer budskab, mener seniorforsker.

Den 15. april i år mødte Povl og Christian Blak Bojer op i Retten i Holstebro med deres straffeattest, navn, rygte og fremtidige muligheder på spil. I retten var de tiltalt for at have overtrådt randzoneloven – en lov, som blev indført tilbage i 2012 med det formål at tilbageholde næringsstoffer fra danske vandløb og søer.

Sagen, som de vandt, var anlagt af NaturErhvervstyrelsen, som få dage inden modtog et notat fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), der hører under Aarhus Universitet. Ifølge en pressemeddelelse fra Bæredygtigt Landbrug står der kort fortalt i notatet, at de danske forskere er enige med både hollandske og tyske forskere, der har lavet forsøg med randzoner: Der er ingen kvælstoftilbageholdende effekt af randzoner. Men det kom angiveligt ikke frem i retssagen.

I notatet skriver seniorforsker Charlotte Kjærgaard blandt andet, at:

»… Det bør dog være klart at N-effekten af randzoner kan variere fra 0 til den braklægningseffekt der opnås ved udtagning af areal i omdrift. …«

Bjarne Nigaard, adm. direktør i Bæredygtigt Landbrug kalder det 'meget betænkeligt', at disse oplysninger er kommet frem til myndighederne to dage, før retssagen og alligevel ikke blev givet videre under retssage.

»Der blev fortsat argumenteret for randzonernes reelle effekt i retten,« siger han og fortsætter.

Heller ikke i dagene efter retssagen oplevede han en minister eller en styrelse, der udbredte oplysningen om, at randzonernes effekt er vurderet overdrevet af danske forskere, påpeger han.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, NaturErhvervstyrelsen er blevet gjort bekendt med, at effekten af randzoner er minimal og i værste fald slet ikke eksisterende. I forbindelse med revideringen af randzoneloven i sommeren 2014 er Nationalt Center for Miljø og Energi citeret for følgende i bemærkningerne til loven:

»… DCE savner en dokumentation for, at randzoner uden yderligere tiltag vil kunne bidrage med de markante naturmæssige forbedringer, som er nævnt i lovforslaget fra 2010 og som formodes stadig at være gældende. …«

»Jeg vil overlade til andre at overveje, hvorfor der lige netop i en så principiel og profileret sag er truffet beslutning om at forholde sig passivt over for offentligheden,« siger administrerende direktør Bjarne Nigaard.

Men ikke alle læser rapporten som Bæredygtigt Landbrug.

Ifølge Charlotte Kjærgaard fordrejer BL budskabet i rapporten.

»Udsagnet ’Der er ingen kvælstoftilbageholdende effekt af randzoner’ er ikke korrekt – det vil man vide hvis man læser den udredning, de henviser til. Heraf fremgår at sagen er mere kompleks og at randzonernes effekt afhænger af deres placering,« siger Charlotte Kjærgaard.

Link: Læs hele rapporten fra Aarhus Universitet her.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.