Sponsoreret af Nufarm
Majs: Styrk effekten af din ukrudtsløsning
Majsen er sået færdig i det meste af landet og typisk skal første ukrudtsbehandling køres 12-16 dage efter såning.

For at få den bedste effekt på ukrudtet i majsen skal der sprøjtes,når ukrudtet er småt og helst inden de første 1-2 blivende blade er udviklet.

I en todelt ukrudtsstrategi testede vi i 2018 ukrudtsløsningen 0,5 L Xinca/Maya + 0,5 L Starship i majs i samarbejde med flere landmænd rundt i landet.  0,5 L Xinca/Maya + 0,5 L Starship blev kørt som første ukrudtsbehandling, da majsen havde 2-3 blade og ukrudtet 1-2 blade.

Hurtig effekt

I testen i 2018 oplevede vi i flere af markerne at pileurt var dominerende. De lune temperaturer efter såningen sidste år var med til at pileurt spirede hurtigt frem og blev mere udbredt end de plejer.

Xinca/Maya + Starship-løsningen gav blandt andet en god effekt over for pileurt. På billedet ses at Xinca/Maya løsningen gav et hurtigt synligt resultat. Dette skyldes at Xinca/Maya er et kontaktmiddel og derved svides ukrudtet hurtigt efter sprøjtningen.

Ukrudtsmængden som ses specielt i højre side er primært pileurt, spildraps og hvidmelet gåsefod. Billedet er taget 3 dage efter behandling.


 

Til venstre er behandlet med 0,5 L Xinca/Maya + 0,5 L Starship


Til højre er behandlet med 0,5 L Starship + 5,6 g Harmony 50® SX.


Sådan opnår du forstærket effekt

Ved at tilsætte Xinca/Maya til din ukrudtsløsning i majs opleves der en forstærket effekt over for flere ukrudtsarter, når der blandes med for eksempel Starship. Når Xinca/Maya indgår i blandingen sker der en synergi imellem midlerne, effekten øges og der opnås en bred effekt på en lang række ukrudtsarter, som ærenpris og pileurt.

Under normale ukrudtsforhold er anbefalingen at behandle med Xinca/Maya, når ukrudtet er småt og i blanding med Starship; 0,5 L Starship + 0,4-0,5 L Xinca/Maya per ha. Under vanskeligere forhold, hvor ukrudtet er større eller ukrudtstrykket er højt, anbefaler vi at anvende 0,5 L Starship + 5,6 gram Harmony 50® SX + 0,5 L Xinca/Maya per ha.

Disse behandlinger følges op cirka 14 dage efter afhængig af vejrforhold med Starship + MaisTer® + olie, hvor doseringerne afpasses efter ukrudtstrykket. Typisk en Starship dosering på 0,4 – 0,5 L/ha.

Det er vigtigt, at der IKKE tilsættes spredeklæbemiddel eller olie, når Xinca/Maya indgår i blandingen også selvom dette anbefales i brugsanvisningen for blandingspartneren. Dette skyldes at ved tilsætning af spredeklæbemiddel og olie er vokslaget oftest nemmere gennemtrængeligt og derved kan Xinca/Maya give svidninger på majsen.

Billede 1; ubehandlet majs, Billede 2; samme mark behandlet med 0,5 L Xinca/Maya + 0,5 L Starship.


Harmony 50 SX er reg. varemærke tilhørende FMC Europe NV

Faktaboks

I tankblanding med Xinca/Maya og Starship får du en god effekt overfor følgende ukrudtsarter ærenpris, pileurt, hvidmelet gåsefod, sort natskygge, lægejordrøg, lugtløs kamille, pengeurt, forglemmigej, hyrdetaske, fuglegræs, bleg/fersken pileurt, tvetand, stedmoder og hanekro.

Emneord sponsoreret, Nufarm

Sponsoreret af Nufarm

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.