Ny gødskningmetode på vej: Udbytte i top og udvaskning i bund

Forskere fra Aarhus Universitet har fundet en ny metode, der kan finde ud af præcist, hvor meget kvælstof en afgrøde har brug for på et bestemt stadie i dens vækst for at nå det maksimale udbytte.

Det bliver inden længe lettere at få et optimalt udbytte i en afgrøde uden kvælstofudvaskning til vandmiljøet.

En ny metode udarbejdet på Aarhus Universitet kan nemlig bestemme afgrøders præcise behov for kvælstof i løbet af sæsonen, og derved hjælpe landmanden med en merer præcis dosering af gødningen. Det skriver Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på deres hjemmeside. 

Metoden består i at udarbejde en referencekurve, som angiver afgrødens kvælstofbehov på forskellige tidspunkter. Metoden blev udarbejdet med udgangspunkt i en række test lavet med kartoffelplanter.

Referencekurven udarbejdes ud fra data, som kommer fra ugentlige målinger af bladareal og bladenes refleksion af lys med forskellig bølgelængder. 

Det er normalt at gødske med den totale mængde kvælstofgødning på én gang, men det er problematisk på grund af risikoen for udvaskning, ifølge DCA. Og med hjælp af den nye metodes referencekurve kan man altså opdele kvælstofgødskningen henover sæsonen med præcise doseringer med en præcision på 10-20 kg N pr. hektar.

Ifølge DCA ser det ud til at metoden er uafhængig af år og kartoffelsort.   

Næste skridt er, at dosere gødskningen med stor præcision. Det vil forskerne fra Aarhus Universitet arbejde på i et nyt projekt, hvor der anvendes nye drone-, satellit- og sensorteknologier.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.