Overblik: 8 sortjordsnedfældere - disc til planterester og tænder til det grove
Tandnedfælderen går godt i jorden og kan placere store mængder gylle. Discnedfælderen klarer afgrøderester og laver finish på toppen. Se oversigten med gennemgang af egenskaber for otte sortjordsnedfældere.

Sortjordsnedfælderen skal på samme tid placere gyllen, dække den til så den er indkapslet, og eventuelt jævne eller pakke jordoverfladen.

De to mest udbredte typer, henholdsvis tand-nedfælderen og disc-nedfælderen, løser opgaven på forskellige måder og har hver deres fordele og ulemper. 

Tand-nedfælder harver kraftigt

Tand-nedfælderen har typisk to eller tre tandrækker med gylleudløb, og en tandsporsafstand imellem 25 og 40 centimeter.

Tænderne gør den jordsøgende selv i svær og tør jord, og med arbejdsdybder ned til omkring 15 til 20 centimeter kan den placere store mængder gylle dybt og samtidig udføre en kraftig harvning. 

Dens udfordringer ligger i håndtering af store materialemængder, da tænderne trods stor afstand og vibrerende bevægelser kan slæbe i afgrøderester. Samtidig mikses jord og gylle af tænderne, så ikke alt gylle efterlades i den ønskede dybde.

Endelig kræver den en efterharve eller pakvalse for at aflevere marken jævn. 

Afgrøderester ingen hindring for disc-nedfælder

Disc-nedfælderen er blevet næsten lige så populær som tandnedfælderen.

Hos nogle nedfældes gyllen i harverillen formet af den forreste disc-række, imens discrække nummer to lukker rillen og jævner. 

Disc-nedfælderen kan køre igennem store mængder majsstubbe og efterafgrøder. Samtidig efterlades gyllen mere urørt i jorden og overfladen afleveres jævn og gennemarbejdet.

Den kræver samtidig mindre vedligehold i sæsonen, da der ikke skal skiftes spidser. Senere venter dog en større opgave med at skifte discs og eventuelt lejer.

Disc-nedfælderen arbejder mere øverligt, typisk fra cirka tre til 12 centimeter. Det kan begrænse hvor stor mængde gylle den kan nedfælde. Samtidig kræver den en fart på mindst ti kilometer i timen for at arbejde godt.  

Striptill-nedfælder giver målrettet placering

De fleste muligheder inden for placering af gylle leverer striptill-nedfælderne.

Med dem kan man få en ekstra dyb placering af gyllen eksempelvis i bunden af en 30 centimeter dyb bearbejdet zone der senere sås eksempelvis majs eller raps oven i.

Rapssåning kan eventuelt ske i samme arbejdsgang.

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 1 AF OVERSIGTEN

KLIK PÅ BILLEDET HERUNDER FOR AT SE SIDE 2 AF OVERSIGTEN

Redaktionens deadline for denne artikel: Februar 2019

Bemærk, at ovenstående liste er tænkt som en inspiration. Listen er ikke nødvendigvis komplet med alle sortjordsnedfældere, der forhandles i Danmark.

Kontakt redaktionen, hvis du mener der er andre sortjordsnedfældere på det danske marked, vi bør medtage i en senere opdatering: post@landbrugsmedierne.dk

Faktaboks

5 gode råd

  • Man skal helst kunne gå tørskoet på jorden efter nedfælderen
  • Er nedfælderen smurt ind i gylle er det tegn på at gyllen mikses for meget op i jorden
  • Discnedfølderen klarer store afgrøderester og afleverer en god jordoverflade til såmaskinen
  • Tandnedfælderen er jordsøgende og stiller ikke krav om en høj hastighed
  • Striptill-nedfælderen giver mulighed for at målrette gylleplaceringen til rækkeafgrøder

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.